Secció d'atmòsfera

 

Estació de control de la qualitat de l'aire de Can Misses (Eivissa)

Estació de Can Misses (Eivissa)

Estació de Can Misses (Eivissa) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire.
 Codi Local Estació  07026001
 Ubicació  Hospital de Can Misses
 Municipi  Eivissa
 Coordenades  38º54'50.6''N, 1º24'52.1''E
 Altitud  25
 Propietat  GESA
 Paràmetres mesurats  SO2, NO, NO2, PM10, O3, DD, VV, TMP
 Tipus d'àrea  Suburbana
 Tipus d'estació  Industrial
 

Torna a les estacions


 Any  Resum de dades anuals de l'estació.
 Fulla de Càlcul 
DATA:  
dd/mm/aaa
 
Contaminant
Concentració
Valor IQAib

 Diòxid de sofre
 (SO2)

a
a
a

 Diòxid de nitrogen
 (NO2)

a
a
a

 Monòxid de carboni
 (CO)

a
a
a

 Ozó
 (O3)

a
a
a

 Benzè
 (BZ)

a
a
a

 Partícules en suspensió
 (PM10)

 a
 a
 a

Català - Castellano