On som On som     Contactar      Idioma       Portada    

Contactar amb el Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

*
*
*
*

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia
C/ Jesús, 38-A. - 07010 Palma
Telèfon: 971 17 73 83 - FAX: 971 17 73 20