LOGO CAIB
Contingut
20 junio 2019| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto de noticia

La Mesa de Contractació ha aprovat elevar al Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) la proposta d’adjudicació de les noves concessions de transport per carretera, que estan dividides en tres lots. La formalització de l’adjudicació es completarà en els propers dies. De fet, la concessió del lot 2 ja es va materialitzar i ara resten les dels lots 1 i 3. La proposta inclou un canvi en el Lot 1 perquè es considera temerària l’oferta econòmica de l’empresa que inicialment havia rebut la major puntuació.

El passat dia 9 de maig la Mesa de Contractació va aprovar les puntuacions de les ofertes per a les tres zones de les noves. Aquest mateix dia es va proposar a l’ Empresa Martin com a empresa adjudicatària del servei a la zona Tramuntana/Nord (Lot 2)

Per a les altres dues zones, la Mesa de Contractació va demanar a l’empresa Transabus Balear -la que havia obtingut la major puntuació- un informe justificatiu de l’oferta econòmica anormalment baixa. Un cop rebut i valorat aquest informe, la Mesa ha conclòs que el preu baix de les ofertes no està justificat i que posaria en perill el bon funcionament del futur servei. Per aquest motiu s´ha decidit excloure l’empresa Transabus Balear del procediment i adjudicar els lots a la següent empresa amb millor puntuació. Per al lot 3, es manté l’empresa que va obtenir la major puntuació.

Així, la proposta d’adjudicació per part de l’ òrgan de contractació és per tant la següent, quedant desplaçada Transabús.

Lot 1, Zona Ponent: Sarfa, Autocares Seco Rodríguez, Marfina (Moventis)

Lot 2, Zona Nord: Empresa Martín, SA (Grupo Ruiz) **Aquesta ja adjudicada.

Lot 3, Llevant/Migjorn: Barcelona Transport , SL (Caldentey -Sagalés)

 

Per afavorir la participació de la petita i mitjana empresa i fomentar la concurrència, els Plecs limiten l’adjudicació d’un màxim d’un lot a una mateixa empresa. D’aquesta manera les empreses licitadores van presentar la seva preferència en cas de que obtingués la millor puntuació en més d’un lot.

Està  previst que el Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca adjudiqui els contractes dels lots 1 i 3 una vegada rebuda la documentació que ha de presentar cada empresa guanyadora. Les futures empreses operadores tindran un mínim de sis mesos entre la signatura del contracte i el començament del servei.

Els contractes de concessió de servei públic tendran una durada de 10 anys, ampliables uns altres 5. I el pressupost màxim per a tot el període serà de 479.237.657,70 Euros (IVA inclòs).