LOGO CAIB
19/10/17Presidenta
Traspàs de funcions de Serveis Socials per valor de 20 milions VVídeos de Rodes de Premsa

Traspàs de funcions de Serveis Socials per valor de 20 milions

La Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars ha aprovat l’inici del procediment per al traspàs de funcions i serveis en matèria de Serveis Socials amb un cost efectiu per valor de 20 milions d’euros. Les funcions i els serveis que seran traspassats són d'àmbit insular, i es corresponen a la titularitat i gestió de residències i centres de dia, dels serveis de promoció de l’autonomia personal, del finançament de la concertació de places de dependència i del servei a persones amb discapacitat en els centres especials d’ocupació.