LOGO CAIB
Contingut
19/12/19Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
30 habitants de les Illes contesten preguntes tan senzilles com necessàries AAltres vídeos

30 habitants de les Illes contesten preguntes tan senzilles com necessàries

L'Agenda Balear és producte local, turisme cívic, respecte als animals, cura del mar, estima als majors, transport net, habitatge jove...

Tens i tenim un pla.
#AgendaBalear2030