LOGO CAIB
7 sembre 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto de noticia

Un projecte sostenible per construir 88 habitatges públics a Calvià

El projecte presentat pels arquitectes Adrián Talens i Itziar Lafuente ha resultat guanyador del concurs d'idees per a la construcció de 88 habitatges de protecció pública a Magaluf. Amb la resolució del concurs d’idees avança la proposta conjunta de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i l’Ajuntament de Calvià per a la construcció dels habitatges, que està previst que es puguin iniciar en el segon semestre de 2018. Una vegada resolt el concurs d’idees, l’equip guanyador redactarà el projecte sobre el qual es durà a terme la licitació de les obres.
 
El jurat presidit per Eduard Vila Riera, director general d'Arquitectura i Habitatge i vicepresident de l'IBAVI, i del que també hi han pres part el director general d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià, Jaume Carbonero; la gerent de l’IBAVI, Maria Antònia Garcias;  tècnics de l'IBAVI i del Consistori calvianer i representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COIB), entre d’altres, es va reunir el passat dia 1 de desembre per triar els millors projectes de 88 habitatges de protecció pública a l'avinguda de s'Olivera de Magaluf. El projecte guanyador s’ha presentat baix el lema Deconstrucció.
 
El concurs és el resultat d'un conveni signat entre l'IBAVI i l'Ajuntament de Calvià el passat mes de juliol. La titularitat dels terrenys on es desenvoluparà la construcció dels habitatges públics és mixta: l'IBAVI i l'Ajuntament compten amb una superfície de 2.147m2 edificables, respectivament, per a la construcció de 24 i 24 habitatges. A més, hi ha una superfície de 2.863,20 m2 per a 40 habitatges de promoció pública de gestió indirecta per concurs entre entitats promotores, segons estableix la legislació. La resta del solar és de titularitat privada. En total, està prevista la construcció de 168 habitatges dels quals 88 seran públics i els 80 restants seran lliures.
 
Les bases tècniques del concurs incloïen el compliment d'indicadors quantificables en matèria d'eficiència energètica, consum d'aigua, reducció de residus i reducció de les emissions de CO2 durant l'execució de les obres, i s'ha afavorit el disseny de propostes innovadores en tots aquests àmbits.
 
En total, es varen presentar 31 propostes, i es varen atorgar 3 premis i 2 mencions.
 
El jurat ha destacat les següents característiques de la idea guanyadora:
 
-Es valora la  zona verda pública de gran amplada a la façana sud que millora la connexió amb la zona verda existent, permet controlar les vistes cap a la zona d’establiments comercials i d’oci, i garanteix el bon funcionament de l’orientació sud de tots els habitatges, la qual cosa permet escalfar de forma gratuïta durant l’hivern i estalviar la instal·lació de calefacció.
 
Així mateix, l’organització dels volums en dues alçades afavoreix el pas de l’embat entre els volums (si tenen la mateixa alçada provoca efecte pantalla) i s’aprofita el desnivell per situar l’aparcament sense haver d’excavar, cosa que suposa un gran estalvi econòmic, a més de reduir el 30% de les emissions de CO2 estadístiques d’un edifici convencional. A més, l’aparcament ventilat de forma natural pot prescindir de les instal·lacions de ventilació forçada.
 
Els estalvis anteriors fan possible el cost de l’estructura de fusta contra-laminada que reduirà considerablement el temps d’execució en comparació amb una estructura convencional,  millora el compliment de la reducció mínima de les emissions de CO2 establerta a les bases, i assegura la reducció de residus durant les obres.
 
Tipològicament, el projecte aprofita la crugia òptima de l’estructura de fusta per proposar espais flexibles sense jerarquia interna que permeten la modificació d’usos en el temps, així com l’alternança dels buits de façana.
 
Tot això configura una estratègia global que resol simultàniament programa, estructura, construcció i eficiència energètica, que és el principal objectiu de les bases tècniques.
 
A més, la implantació aprofita la relació directe amb el terreny, per tal que un gran nombre d’habitatges puguin gaudir de jardins amb terra a la planta baixa, qualitat valorada en tots els projectes premiats.