LOGO CAIB
Contingut
22 maig 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto noticia

Educació invertirà més d’1’7 milions d’euros en la reforma del CEIP Sa Torre de Manacor

\ Un projecte que preveu la reforma integral del centre i la millora de l’accessibilitat 

\ La previsió és que les obres estiguin finalitzades a l’estiu de 2021

\ D’aquesta reforma es beneficiaran més de 115 alumnes de Manacor

\ Aquesta actuació solucionarà els problemes d’infraestructures del centre 

El Consell de Govern ha aprovat avui autoritzar a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) la despesa de 1.725.133 euros per a la licitació de les obres de reforma del CEIP Sa Torre, a Manacor. Aquesta actuació solucionarà els problemes d’espai del centre i beneficiarà més de 115 alumnes del municipi. 

Les obres suposen una reforma integral del CEIP Sa Torre de Manacor i donaran resposta a les necessitats d’infraestructures del centre. 

Per dur endavant aquest projecte cal l’autorització del Consell de Govern, ja que la iniciació de qualsevol expedient de despesa per part de les entitats que integren el sector públic empresarial i fundacional, del qual es puguin derivar obligacions econòmiques per a l’entitat superiors a 500.000 euros, requereix aquesta autorització. 

El projecte sortirà pròximament a licitació per 1.725.133 euros i la previsió és que el centre pugui obrir a l’estiu de 2021. 

Cal recordar que a l’octubre de 2018 es va detectar que el centre estava afectat per formiga blanca i tèrmits, i que, a causa d’això, els 115 alumnes d’educació infantil i de primària es varen haver de traslladar a l’IES Manacor. Educació va decidir aprofitar les obres per fer una reforma integral i millorar l’accessibilitat del centre.

Reforma integral del CEIP Sa Torre
Amb un pressupost de més d’1’7 milions d’euros, el projecte de reforma del centre preveu importants actuacions de reforma i la supressió de barreres arquitectòniques. 

Una reforma integral que preveu les actuacions següents:

- Adequació plena a la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques i sobre seguretat contra incendis (nova escala i ascensor).
- Reforç estructural amb reparació/substitució d’elements i nova capa de compressió a tots els forjats.
- Reforma integral de les instal·lacions (elèctrica, dades, calefacció, subministrament d’aigua i sanejament, nova sala de calderes...)
- Millora de les condicions tèrmiques i acústiques (aïllament de façanes i sostres falsos, nova coberta plana i teulada).
- Millora de la distribució interior i instal·lació d’envans mòbils.
- Modernització dels acabats interiors (nous banys d’infantil i primària, paviments, sostres falsos, fusteria interior...)
- Instal·lació de nous tancaments d’alumini al porxo de la planta baixa i substitució de la fusteria exterior i les reixes antigues.

Totes aquestes accions beneficiaran tant els 115 alumnes actuals com els futurs, i també la resta de la comunitat educativa.

Aquesta actuació de més d’1’7 milions d’euros és una de les obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a les Illes Balears, que pretén respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.