LOGO CAIB
Contingut
7 març 2019| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto noticia

Aprovats 1.137.531 € per a ajuts destinats al foment de l'ocupació autònoma

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ha aprovat la inversió d’1.137.531 € en una convocatòria que té per objectiu incentivar la creació de nous projectes d’ocupació, a la vegada que esdevé una alternativa professional per a les persones desocupades.

La convocatòria preveu tres programes: 

— El primer està destinat a promoure l’ocupació autònoma de persones en demanda d’ocupació.

— El segon està orientat a mantenir l’activitat per compte propi i a la vegada inclou dos subprogrames (un per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i l’altre per fomentar el relleu generacional).

— El tercer s’adreça a fomentar la consolidació i el creixement del projecte d’ocupació i està integrat per tres subprogrames més (un per al reenfocament del projecte d’autoocupació, un altre per a la primera contractació d’un treballador per compte d’altri, i el darrer per a la inserció de treballadors autònoms col·laboradors).

A més, aquest pla inclou una xarxa de captació i orientació inicial d’autoocupació i un servei d’orientació i tutorització sota la direcció de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que desenvoluparà actuacions d’informació i orientació per analitzar i valorar el projecte empresarial. 

La convocatòria estableix els requisits relatius a la participació de les persones emprenedores en itineraris d’assessorament i tutorització, com també de valoració tècnica positiva de projectes empresarials per part d’entitats integrants de la xarxa esmentada.