LOGO CAIB
14 setembre 2018Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto de noticia

Subvenció per a la Cambra de Comerç de Mallorca per fomentar el segell Gold entre empreses de la restauració

\ Els locals que superin els informes de certificació de la qualitat mitjançant el procés que durà a terme la Cambra podran sol·licitar el distintiu Gold
\ Els ajuts de la Conselleria de Treball s’inclouen en el seu marc competencial relatiu al foment de l’activitat econòmica i empresarial de les Illes Balears

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, la concessió d’una subvenció per un import d’11.000 euros a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, amb l’objectiu de dur a terme accions de foment de la qualitat a les Illes Balears mitjançant la implantació de certificats de sistemes de qualitat de la categoria Gold Restauració.

La subvenció permetrà a la Cambra redactar informes de certificació de qualitat en els establiments de restauració interessats que comptin amb els requisits per accedir al certificat Gold i que promoguin l’ús del producte local a l’illa de Mallorca.

El decret que regula la categoria Gold dels restaurants indica que els establiments tenen dret a identificar-se amb una placa que reculli aquesta categoria, sempre que els locals superin un sistema de qualitat reconegut per l’Administració turística corresponent, qualitat basada en els productes que ofereixen aquests establiments i la seva procedència autòctona. La subvenció a la Cambra de Comerç s’emmarca en les competències de la Conselleria de Treball relatives al foment de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears, així com el foment del consum dels productes fabricats al mateix territori.

La subvenció té caràcter nominatiu i està subjecta al desenvolupament d’una sèrie d’actuacions, com ara la selecció de restaurants amb criteris establerts en el Manual de restaurants amb segell Gold; la supervisió del compliment dels estàndards i gestió d’incidències; l’elaboració, la revisió i la gestió de tota la documentació del sistema de qualitat; entrevistes amb els responsables dels restaurants, i l’auditoria final del procés avaluat favorablement, entre altres tasques. El termini per a l’elaboració dels informes acaba el 15 de novembre.