LOGO CAIB
Contingut
14 febrer 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports
Foto noticia

S'aprova el decret que reglamenta els centres socioeducatius del sistema de justícia juvenil

\ Aquest Decret preveu, entre d’altres qüestions, com han de funcionar aquests centres i quina organització han de tenir
\ També preveu com s’ha d’acollir el menor que entra al centre, quins són els seus drets i com se li han de notificar


El Consell de Govern, a instàncies de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat el primer Decret de reglament de funcionament i organització dels centres específics per al compliment de mesures privatives de llibertat en el marc del sistema de justícia juvenil. En l’àmbit de les competències del Govern de les Illes Balears, l’objectiu és aconseguir una convivència ordenada que permeti l’execució dels diferents programes d’intervenció educativa i les funcions de custòdia de les persones entre 14 i 21 anys infractores internades.

Aquest Decret estableix, entre altres moltes coses, com han de funcionar aquests centres i quina organització han de tenir; què significa un centre tancat, obert o semiobert; quines són les característiques que ha de tenir; com s’ha d’acollir el menor que entra al centre; quins drets té aquest menor i com se li han de notificar aquests drets; quines característiques han de tenir els espais; o quins documents han de tenir tots aquests centres, com per exemple la metodologia educativa que hi aplicaran.

Per elaborar aquest Decret han estat necessaris tres anys de feina. Gràcies a l’assessorament dels professionals que hi han participat, ara la comunitat autònoma té, per primera vegada, un decret que reflecteix les necessitats metodològiques expressades pels professionals i que marca als governs les pautes que hauran de seguir a l’hora de gestionar els centres socioeducatius.

Entre la informació que marca el Decret hi ha: la finalitat dels centres; les formes d’ingrés; les unitats de convivència; la custòdia policial; el reglament de règim intern; l’horari d’activitats o els principis que regeixen la intervenció amb les persones menors infractores.