LOGO CAIB
Contingut
14 febrer 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Foto noticia

S'autoritza l'endeutament previst per a 2020 i es continua amb la renegociació del deute

\ Autoritzat l’endeutament per un import de 1.559,7 milions d’euros previst en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2020
\ Permet refinançar operacions de deute  ja existents fins a 650 milions i continuar la renegociació que ha estalviat 42,2 milions des de 2015


El Consell de Govern ha autoritzat l’endeutament previst per a 2020, per un import fins a 1.559,70 milions d’euros, d’acord amb les previsions de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per a 2020, i la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini fins a un import de 650 milions per refinançar operacions de finançament de l’Administració i els seus ens i continuar el procés de renegociació de l’endeutament que ha permès estalviar els darrers anys un total de 42,2 milions des de 2015, gràcies a la millora les condicions financeres de la cartera de préstecs de la CAIB.

D’una banda, aquest Acord autoritza l’emissió de deute públic i la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini, per un import de fins a 1.559,70 milions d’euros, com preveuen els pressuposts autonòmics de 2020 aprovats a final de l’any passat. La formació d’aquest endeutament resta condicionada a l’obtenció de l’autorització de l’Estat prevista en la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i es farà d’acord amb els criteris de prudència financera i l’autorització de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, com estableix la legislació en matèria de sostenibilitat financera.

En relació amb l’endeutament previst per a 2020, destinat principalment a cobrir les amortitzacions del deute acumulat històricament per la Comunitat Autònoma, les Illes Balears cobriran aquestes necessitats de finançament per mitjà del compartiment Facilitat Financera, un dels mecanismes de finançament de l’Estat, al qual es va aprovar l’adhesió per a 2020 fa dues setmanes mitjançant un acord del Consell de Govern, i de manera directa als mercats financers, com ja varen fer l’any 2019.

D’altra banda, l’Acord permet continuar amb el procés de renegociació de l’endeutament existent per millorar les condicions financeres de la cartera de préstecs de la Comunitat.

Per a 2020, s’autoritza concertar operacions de crèdit a llarg termini fins a un import de 650 milions d’euros, d’acord amb la Llei de pressuposts generals per a 2020 i amb la Llei de finances de les Balears, per refinançar operacions de finançament de l’Administració autonòmica i dels seus ens.

L’estalvi aconseguit per la renegociació d’operacions d’endeutament des de l’any 2015 ha estat de 42,27 milions d’euros, dels quals 7,5 milions corresponen a la renegociació duita a terme l’any 2019. L’any passat, aquest estalvi es va produir gràcies a la renegociació, amb tres entitats financeres, d’operacions d’endeutament per un import de 200 milions d’euros, que es varen destinar a la cancel·lació anticipada d’un préstec anterior corresponent a un dels mecanismes de finançament de l’Estat.

La formalització de les operacions de refinançament no implica cap increment de l’endeutament net considerat en conjunt i també resta condicionada a l’obtenció de l’autorització de l’Estat prevista en la Llei de finançament de les comunitats autònomes i d’acord amb els criteris de prudència financera de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.