LOGO CAIB
Contingut
8 novembre 2019Conselleria de Medi Ambient i Territori
Foto de noticia

\ L’actuació, pel tràmit d’emergència, té un valor estimat de 306.987,50 € i pretén assegurar l’accés a la zona dels equips de prevenció d’incendis

\ L’empresa pública Tragsa és l’encarregada d’executar l’encàrrec que se centra en camins rurals dins el terme municipal de Selva


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de l’actuació pel tràmit d’emergència en l’execució immediata de les actuacions per pal·liar els danys provocats a camins rurals de la serra de Tramuntana a causa de les pluges intenses del 10 de setembre de 2019. En concret, es fa feina als camins del comellar de sa Coveta Negra i del comellar des Horts, al terme municipal de Selva.

El 19 de setembre de 2019, el cap del Servei de Gestió Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat va elaborar un informe en què justificava les actuacions proposades, perquè els camins afectats cobreixen superfícies declarades zona d’alt risc d’incendi forestal (ZAR); aquests han de recuperar amb la màxima urgència la seva funcionalitat, atès que són els únics accessos existents per permetre la intervenció dels mitjans d’extinció d’incendis forestals a la zona.

És per això que el director de l’IBANAT va resoldre actuar pel tràmit d’emergència i encarregar l’execució immediata de les actuacions proposades mitjançant l’empresa pública Tragsa. El valor estimat de les actuacions que s’hi han de dur a terme és de 306.987,50 €.

La xarxa de camins i pistes forestals resulta una infraestructura vital per garantir la seguretat d’usuaris i gestors, i permetre la protecció i conservació dels recursos naturals. Permet l’execució de les tasques de prevenció d’incendis forestals que es fan durant l’any (realització d’àrees tallafocs, manteniment de dipòsits d’aigua, etc.) i altres actuacions de gestió forestal, com la silvicultura o la gestió ramadera orientada a la millora de les masses forestals.