LOGO CAIB
10 novembre 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto de noticia

354 mil euros per al manteniment de la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire

El Consell de Govern ha autoritzat la despesa del contracte del servei de manteniment de la xarxa d’estacions de vigilància de la qualitat de l’aire per al període comprès entre els anys 2018 i 2021 per un import de 353.852,68 €. La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, mitjançant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, és competent en la vigilància de la contaminació atmosfèrica a les Illes Balears.
 
En compliment de la legislació vigent en matèria de control de la qualitat de l’aire, el Govern de les Illes Balears ha de mantenir una xarxa per mesurar el diòxid de sofre, els òxids de nitrogen, l’ozó, el monòxid de carboni, el benzè, les partícules menors de 10 µm (PM10) i les partícules menors de 2,5 µm (PM 2,5).
 
La Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire de les Illes Balears està constituïda per les estacions següents:
 
— Estació fixa Foners (ubicada al carrer de Foners, a Palma).
— Estació fixa Bellver (ubicada al parc de Bellver, a Palma).
— Estació fixa Sant Antoni (ubicada a la zona esportiva de Can Coix de Sant Antoni de Portmany).
— Estació fixa Ciutadella (situada en el Polígon de Serveis de Ciutadella de Menorca).
— Estació mòbil (implementada en un vehicle).
— Un equip seqüencial de partícules.