LOGO CAIB
14 setembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Foto de noticia

El Govern previndrà inundacions i millorarà la planificació hidrològica amb noves estacions d'aforament

\ El projecte, finançat amb fons de l’impost del turisme sostenible, millorarà, automatitzarà i implantarà estacions a la xarxa hidrogràfica
\ Avui el Consell de Govern ha autoritzat la contractació d’aquest servei per un import total d’1.260.702,90 € per als anys 2019 i 2020

El Govern invertirà 1.260.702,90 € per executar el projecte de millora, automatització i implantació de noves estacions d’aforament de la xarxa hidrogràfica de la comunitat autònoma. El 60 % del projecte està finançat amb fons provinents de l’impost del turisme sostenible (762.483,70 €). Avui el Consell de Govern ha autoritzat la contractació d’aquest servei per als anys 2019 i 2020. El servei permetrà obtenir la informació de base per establir un sistema d’alerta precoç d’inundacions per avisar de possibles avingudes i inundacions provocades per fenòmens meteorològics adversos.

El servei preveu la millora de l’obra civil de les vint-i-una estacions existents (totes a Mallorca), l’ampliació de la xarxa amb vint noves estacions (dotze a Mallorca, sis a Menorca i dues a Eivissa), la instal·lació de sondes automàtiques i la implantació d’un sistema de recopilació telemàtica de dades. També preveu el subministrament de programari per recopilar dades i la formació dels tècnics que l’han de fer servir.

Quan l’aigua precipitada ja circula per les lleres és difícil donar una alerta amb prou temps perquè tant els ciutadans com les administracions relacionades amb la protecció civil i el medi ambient puguin reaccionar. Per aquesta raó, és fonamental que hi hagi estacions d’aforament estratègicament situades, amb un registre continu i en bon estat de funcionament, que permetin caracteritzar la resposta de les conques i fer el seguiment de les torrentades.

La Comunitat Autònoma ja disposa d’una xarxa d’estacions d’aforament, que gestiona la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, però està antiquada i li manca manteniment. Per això, l’any passat es va impulsar un estudi per dissenyar la xarxa foronòmica actual i futura de les Illes Balears, en el qual es basa el projecte.

Altres objectius de la iniciativa són millorar la fiabilitat de les dades que aporten les estacions d’aforament, necessàries per a la planificació hidrològica i altres estudis, i permetre millorar el coneixement dels cabals infiltrats als aqüífers, a fi de complir les prescripcions del Pla Hidrològic de les Illes Balears i el Pla de Gestió de Riscs d’Inundacions.