LOGO CAIB
Contingut
5 desembre 2019Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
Foto noticia

El Govern aportarà 28.000 € per a l'obertura al públic de la col.lecció etnogràfica de Formentera

\ Es tracta de l’única oferta museística d’aquesta illa actualment
\ El projecte és una iniciativa del Consell Insular de Formentera

 

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat atorgarà una subvenció de 28.000 euros al Consell Insular de Formentera per a l’obertura al públic de la Col·lecció Etnogràfica de Formentera. Amb l’obertura al públic de la col·lecció es vol difondre el coneixement sobre diversos aspectes de la vida a Formentera en el període comprès entre el segle XVIII i la primera meitat del segle XX, facilitar l’accés als investigadors interessats en les peces que conformen la col·lecció i col·laborar amb els centres educatius per incloure el patrimoni etnològic de Formentera en els currículums dels diferents nivells.

Es tracta d’una iniciativa promoguda pel Consell Insular de Formentera, que té entre les seves finalitats la de fomentar el patrimoni cultural insular de conformitat amb la competència pròpia que li atribueix l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears en relació amb el patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic en l’àmbit del seu territori. En els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2019, hi ha disponibilitat per a la tramitació d’aquesta subvenció.

La Col·lecció Etnogràfica de Formentera constitueix actualment l’única oferta museística de l’illa, tenint en compte que Formentera no té cap museu públic com sí tenen les altres illes de la nostra comunitat autònoma; per tant, es troba en una situació de desavantatge en matèria museística.