LOGO CAIB
14 setembre 2018Conselleria de Presidència
Foto de noticia

El Consell de Govern nomena els vocals del Consell Assessor de dret civil de les Illes Balears

\ Són deu juristes de trajectòria reconeguda, amb composició paritària entre illes i entre dones i homes
\ El Consell Assessor és un òrgan permanent de consulta del Govern i del Parlament en matèria de dret civil

El Consell de Govern ha aprovat el nomenament dels membres del Consell Assessor de Dret Civil, creat arran de la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears.

D’acord amb aquesta Llei, el Consell Assessor està format per deu membres i té una composició paritària entre illes i entre dones i homes. Tots els integrants del Consell Assessor són juristes de trajectòria professional i acadèmica reconeguda i amb experiència demostrada en el camp del dret civil de les Illes Balears.

D’aquests membres, dos són designats pel Govern i dos per cada consell insular. Cal destacar, a més, que no poden ocupar càrrecs públics, ni per elecció ni per designació. Per altra banda, el Govern nomenarà un funcionari perquè exerceixi les funcions de secretari del Consell Assessor.

Els vocals nomenats, que ocuparan el càrrec fins al final de la legislatura, són les persones següents:

— Bartolomé Bibiloni Guasp, designat pel Govern.
— Antonia Paniza Fullana, designada pel Govern.
— Francesca Llodrà Grimalt, designada pel Consell Insular de Mallorca.
— Miquel Àngel Mas Colom, designat pel Consell Insular de Mallorca.
— Teresa Castillo Moreno, designada pel Consell Insular de Menorca.
— Francisco Marqués Pons, designat pel Consell Insular de Menorca.
— Juan Carlos Torres Ailhaud, designat pel Consell Insular d’Eivissa.
— Maria Torres Bonet, designada pel Consell Insular d’Eivissa.
— Ángel Custodio Navarro Sánchez, designat pel Consell Insular de Formentera.
— Maria del Pilar Serra Escandell, designada pel Consell Insular de Formentera.

El nomenament d’aquestes persones ha anat precedit per l’aprovació, en l’anterior Consell de Govern, del decret pel qual es regulen diversos aspectes del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, que disposa, entre d’altres, el procediment per fer els nomenaments o el règim d’indemnitzacions.

El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears és un òrgan permanent de consulta i assessorament del Govern i del Parlament en aquesta matèria i està adscrit al Govern de les Illes Balears.