LOGO CAIB
Contingut
26 octubre 2018| <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Foto de noticia

El Consell de Govern ha ratificat avui la selecció dels 48 projectes nous aprovats el passat dimecres per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (CITS) que s’han de finançar amb el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2018. Als 48 projectes nous, que enguany rebran un finançament de 68.840.016,83 euros, s’hi sumen 33 projectes pluriennals de les convocatòries de 2016 i 2017, que rebran 41.701.778,30 euros. Així, els recursos econòmics del Fons de l’impost de turisme sostenible de 2018 són de 110.541.794,63 euros, després de fer els ajusts necessaris amb el resultat definitiu de la liquidació de l’impost durant l’any 2017.

Si es tenen en compte tant els projectes nous com els de caràcter pluriennal que es finançaran amb recaptació del 2018, els projectes d’aquest Pla Anual queden distribuïts de la següent manera d’acord amb l’objectiu que persegueixen:

— Paisatge i medi ambient: 42 %
— Habitatge: 24 %
— Diversificació del model econòmic i turístic: 20 %
— Patrimoni cultural: 8 %
— Formació: 5 %
— Diversos objectius: 1 %

Projectes nous
Pel que fa als projectes nous aprovats que es finançaran amb càrrec al Fons de l’impuls del turisme sostenible, 47 estan emmarcats dins els objectius prioritaris del Pla Anual de 2018 (l’altre s’emmarca en l’objectiu A que preveu l’article 19.3 de la Llei 2/2016), i es distribueixen de la següent forma:

1) 9 projectes corresponen a l’objectiu prioritari primer, «Inversió per a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica», amb un import conjunt de 26,2 milions d’euros (un 38 % del finançament dedicat a projectes nous). En aquest apartat es troben els 7 projectes de promoció d’habitatges de protecció pública a Palma, Calvià, Inca i Eivissa.

2) 17 projectes, per valor de 22,3 milions d’euros, corresponen a projectes emmarcats dins l’objectiu prioritari segon, «Paisatge, conservació i divulgació d’espais de rellevància ambiental». Aquests suposen un 33 % del finançament per a projectes nous. Les dues iniciatives que suposen més inversió d’aquest apartat són l’«Impuls a la diversificació de cultius en les explotacions tradicionals sostenibles de les Illes Balears» (3 milions d’euros) i el projecte «Paisatge agrari» (4 milions d’euros), amb aplicació a totes les Illes.

3) Al tercer objectiu prioritari del Pla de 2018, «Rehabilitació, adquisició o manteniment de patrimoni cultural», hi corresponen 7 projectes, amb un import de 5,9 milions d’euros (un 9 % dels fons dedicats a noves propostes). Entre aquests, hi ha el dedicat al Parc Prehistòric dels Closos (1,5 milions d’euros) o la rehabilitació de les dependències del Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca (1.079.925 euros).

4) 11 projectes, per un valor de 12 milions d’euros, corresponen al quart objectiu prioritari, és a dir, «Diversificació del model econòmic mitjançant projectes de formació del capital humà, d’R+D+I, transició energètica i diversificació del producte turístic sostenible per fomentar la competitivitat i allargar la temporada turística». Suposen un 18 % dels fons de l’any 2018 per a noves propostes. Es poden esmentar els següents exemples:

— Programa de foment de l’ocupació per a persones aturades de llarga durada (3,5 milions d’euros).
— Projecte de transició energètica dels vehicles de transport de mercaderies i viatgers (devers 2 milions d’euros).
— 6 projectes d’electrificació de la flota del cicle de l’aigua dels municipis membres de la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca (1,5 milions d’euros).

5) Hi ha 2 projectes que compleixen amb els requisits C i D; són la rehabilitació i l’adequació del casal de Binicodrell a Menorca (1,19 milions d’euros), i l’adquisició i restauració de la Torre des Verger (250.000 euros). El projecte de «Recuperació de l’olivar de la finca de Raixa» està emmarcat dins tres dels objectius prioritaris (B, C i D) i compta amb un import de 250.000 euros.

A més, s’adjudiquen 550.000 euros al projecte d’«Extracció de xarxes perdudes a llocs emblemàtics», que no s’emmarca dins cap objectiu prioritari del Pla Anual de 2018, sinó que correspon a l’objectiu A que preveu l’article 19.3 de la Llei 2/2016 («Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí»).

Per illes, la distribució dels projectes nous aprovats avui és la següent:

— Mallorca. Inversió de 49,13 milions d’euros (23 projectes propis). Un dels projectes amb més finançament de l’illa és la millora de l’enllumenat de la primera línia de la Platja de Palma (2,5 milions d’euros).
— Menorca. Inversió de 9,21 milions d’euros (6 projectes propis, entre ells, la conversió de les pedreres de sa Raval Vella des Castell per 748.022 euros).
— Eivissa. Inversió de 8,81 milions d’euros (4 projectes propis). Un dels projectes és la nova EDAR de Cala de Portinatx a Sant Joan de Labritja (2,1 milions d’euros).
— Formentera. Inversió d’1,68 milions d’euros (1 projecte propi: «Regulació de fondejos a s’Estany des Peix», per 652.154 euros).

Hi ha 14 projectes que preveuen inversions a les diferents illes.

Cal recordar que en la convocatòria de 2018 s’han presentat un total de 119 projectes, per valor de 219,91 milions d’euros, dels quals se n’han sol·licitat amb càrrec al fons 168,61 milions. Dels projectes presentats, se n’han valorat 97, ja que n’hi havia 22 que no complien amb els requisits mínims de la convocatòria.