LOGO CAIB
Contingut
5 octubre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto noticia

Aprovat un ajut de més d’1,2 milions a l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la salut

\ El Govern l’atorgarà a la UIB a través d’una subvenció provinent de Fons FEDER
\ La partida servirà per ampliar l’espai i així consolidar una investigació de qualitat


El Consell de Govern ha aprovat avui l’autorització prèvia d’una subvenció directa a la UIB  per dur a terme la reforma i l’ampliació d’espais a l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUICS).

L’ampliació de l’espai té com a finalitat acollir un major nombre de grups d’investigació que integren la institució. L’apropament dels grups d’investigació millorarà el contacte i les sinergies entre ells, contribuint així a la consolidació d’una investigació de qualitat.

L’ajuda és pluriennal i preveu una partida de 137.877 euros per al 2021 i 1.112.122 per al 2022. La quantitat total és, per tant, d’1.250.000 euros provinents de Fons FEDER. Es dona després d’una sol·licitud feta el 2018 emmarcada en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022.

Aquest Pla s’ha elaborat tenint en compte, entre d’altres aspectes, les directrius emanades de la Unió Europea a través de la seva estratègia «Europa 2020». Aquí és on prenen un protagonisme cabdal les polítiques d’R+D, en què uns dels eixos programàtics és la recerca. Es vol així enfortir els recursos científics i tecnològics, les institucions, els grups, les infraestructures i els equipaments.

Millor qualitat de recerca, més benestar i salut
L’IUICS es dedica a la investigació científica i tecnològica en l’àrea de les Ciències de la Salut i també desenvolupa activitats docents de tercer cicle universitari i cursos de postgrau en dita àrea. El seu objectiu fonamental és estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre'n l'eventual translació a la pràctica clínica habitual. Això té un important impacte positiu per a la salut i el benestar de la societat de les Illes Balears.

Es va crear l’any 2003 i està integrat per 24 grups de recerca que comprenen a prop de 300 investigadors. Dels 24 grups, només 10 disposen d’espai a l’edifici d’Instituts de Recerca del Campus Universitari; la resta es troben dispersos a diferents espais de la UIB.