LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto de noticia

Les persones amb discapacitat titulars d'una targeta autoritzada d'estacionament es beneficiaran del descompte de resident al seu vehicle

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es regula la bonificació de les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest Decret té com a objectiu establir un marc coherent després de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que va suposar que l’aportació estatal per als serveis reguladors de transport marítim de persones en els trajectes interinsulars arribés fins al 50%. El Govern de les Illes Balears aporta el 25 % restant per aconseguir que el ciutadans de les Balears puguin gaudir del 75 % en el transport marítim, igual que en el transport aeri.

L’augment de l’aportació estatal en el descompte de resident permet adoptar aquesta iniciativa, que no suposa un increment de la despesa per a l’Administració autonòmica.

El segon canvi legislatiu important que ha inclòs aquest Decret és la regulació del que estableix la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, que disposa que les persones amb discapacitat titulars d’una targeta autoritzada d’estacionament amb residència a les Illes Balears que utilitzin els serveis regulars de transport marítim de viatgers, quan es tracti de trajectes interinsulars dins l’arxipèlag balear, tenen dret que s’apliqui la bonificació del 75% també en el seu vehicle. En el cas de les persones residents a Formentera, el descompte per al vehicle serà del 89%, de la mateixa manera que també és així en el transport de persones.

En l’elaboració han participat institucions, associacions i organismes que s’han de veure afectats pel Decret, ja que s’ha sotmès al tràmit d’audiència i participació.

Durant l’any 2018, la Comunitat Autònoma va destinar un import global de 9,4 milions d’euros al descompte del 75 % en el transport marítim de què poden gaudir els ciutadans de les Illes Balears.