LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Foto de noticia

El Govern s'adhereix a la declaració de Davos 2018: cap a una Baukultur d'alta qualitat per a Europa

Avui el Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, l’adhesió a la Declaració de Davos 2018: cap a una Baukultur d’alta qualitat per a Europa.

El concepte Baukultur (‘cultura de la construcció’) s’aplica a l’urbanisme i l’arquitectura i fa referència al paper fonamental de la cultura en l’entorn construït i a la necessitat de fomentar un espai construït de qualitat i d’estimular la identitat comuna d’Europa. En aquest context, la Declaració de Davos estableix que les polítiques s’han de dur a terme a partir d’enfocaments sostenibles i subratlla el valor i el caràcter irreemplaçable del paisatge i del patrimoni cultural d’Europa. Així mateix, posa l’accent, no només en les ciutats i les àrees urbanes, sinó també en la perifèria i en les àrees rurals i en la seva interconnexió.

La Baukultur abasta totes les activitats humanes que modifiquen l’entorn construït en conjunt, en què s’inclouen tots els valors dissenyats i construïts que s’insereixen en el medi natural i s’hi relacionen. Així, doncs, comprèn els edificis existents i inclou monuments i altres elements del patrimoni cultural, com també el disseny i la construcció d’edificis moderns, infraestructures, espais públics i paisatges.

Amb l’adhesió a la Declaració, el Govern de les Illes Balears es compromet a incorporar i promoure les idees i els principis de la Baukultur d’alta qualitat en la seva acció; a aplicar millors polítiques que incloguin el concepte cultural de la Baukultur i que integrin la visió de la Baukultur d’alta qualitat com a objectiu fonamental de la política, i a donar suport a les mesures addicionals que contribueixin a la promoció i aplicació de la visió d’una Baukultur d’alta qualitat.