LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Foto de noticia

Avancen els tràmits per connectar la xarxa en alta d'aigua potable entre Maria de la Salut i Petra

El Consell de Govern ha aprovat l’Acord pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació imprescindible per executar el projecte «Conducció d’aigua potable de Maria de la Salut a Petra» previst en el programa d’actuacions i infraestructures (2015-2021) inclòs en el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

L’Acord fonamenta la urgència en la necessitat de garantir aigua a la zona del Pla de Mallorca no tan sols en quantitat, sinó també en qualitat, per evitar l’increment de clorurs i nitrats i el descens de les masses d’aigua; en definitiva, per protegir els recursos hídrics i garantir l’abastiment d’aigua a la població tant actual com futura.

Les actuacions que s’executaran són les següents:

— Construcció d’un dipòsit regulador a Maria de la Salut de 6.000 m3 de capacitat.
— Construcció d’un dipòsit regulador a Petra de 2.000 m3 de capacitat.
— Instal·lació de la conducció principal d’aigua d’aproximadament 10 km de longitud des del municipi de Maria de la Salut fins a Petra.
— Instal·lació d’un ramal de canonada de 2.670 m per a l’abastiment d’aigua al municipi d’Ariany.

El projecte es troba en fase de licitació. Els interessats poden presentar les seves ofertes fins al dia 21 de març.