LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

El Govern aporta 6,5 milions d'euros a l'Ajuntament de Palma l'any 2019 per la llei de capitalitat

El Consell de Govern ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza la transferència a favor de l’Ajuntament de Palma prevista en la Llei de capitalitat de Palma per a l’any 2019, per un import de 6,5 milions d’euros, corresponents a diverses inversions acordades pel Consell de la Capitalitat. En total, el Consell de la Capitalitat de Palma ja va acordar la inversió de 30 milions d’euros per a 2019 de les institucions públiques autonòmiques com a compensació dels costs de capitalitat.

El 21 de desembre de 2018 es va reunir el Consell de la Capitalitat de Palma i va acordar les despeses que s’han de finançar el 2019 amb l’aportació que preveu la Llei de capitalitat de Palma com a compensació pels costs de la capitalitat, amb una participació de 26,5 milions d’euros en el finançament de la capitalitat de Palma per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i una aportació de 3,5 milions d’euros per part del Consell Insular de Mallorca.

En concret, el Consell de la Capitalitat de Palma va acordar que, a més de la quantitat que l’Ajuntament de Palma percebrà corresponent al repartiment del Fons de cooperació local d’aquest any, de 3,15 milions d’euros, es consideren aportacions corresponents a la Llei de capitalitat les següents:

a) 1 milió d’euros, que constitueixen l’anualitat de 2019 del Conveni de col·laboració subscrit entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma per al finançament de la reforma del poliesportiu Son Moix.
b) 4,22 milions d’euros, que es compensen amb projectes finançats amb l’impost del turisme sostenible al municipi de Palma.
c) 1,02 milions d’euros, que es compensen amb aportacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per construir el Palau de Congressos.
d) 6,5 milions d’euros, que aportarà la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per destinar-los a diverses inversions acordades pel Consell de la Capitalitat.
e) 3,5 milions d’euros, que aportarà el Consell Insular de Mallorca per destinar-los a diverses inversions acordades pel Consell de la Capitalitat.
f) 10,6 milions d’euros, que corresponen a diversos projectes finançats pels fons FEDER en matèria d’eficiència energètica i mobilitat.