LOGO CAIB
Contingut
3 maig 2019| <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Foto noticia

Autorizats nous ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme la despesa corresponent a la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020 (contractes postdoctorals).

L’objecte de la convocatòria és la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

Per donar continuïtat a les convocatòries publicades des de 2016, s’ofereixen una altra vegada deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d’R+D ubicades a les Illes Balears.

L’import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 720.000,00 €, i la distribució màxima de les anualitats és la següent:
Any 2021: 360.000,00 €
Any 2022: 360.000,00 €

— Quatre ajuts per al Programa Margalida Comas per a joves investigadors (33.000 € per any).
— Cinc ajuts per al Programa Vicenç Mut per a investigadors amb experiència (38.000 € per any).
— Un ajut per al Programa Felip Bauçà per a empreses privades d’R+D (38.000 € per any).