LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria d'Educació i Universitat
Foto de noticia

Autorizada la licitació de les obres d'ampliació del CEIP Sant Carles de Santa Eulària des Riu

El Consell de Govern ha autoritzat l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) a licitar les obres d’ampliació del CEIP Sant Carles de Santa Eulària des Riu per una quantitat de 730.522,99 euros.

El Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 (PIE 2016-2023) aprovat per la Conselleria d’Educació i Universitat preveu, en la planificació d’infraestructures per a l’any 2019, l’ampliació del CEIP Sant Carles.

La inclusió d’aquesta actuació en el PIE 2016-2023 ve motivada pel creixement poblacional dels darrers anys. Aquest increment de l’alumnat fa necessari dotar el centre de la infraestructura corresponent, eliminar les aules modulars i recuperar espais d’usos comuns. Aquestes circumstàncies han determinat que la Conselleria d’Educació i Universitat iniciàs les tramitacions corresponents per donar resposta a la necessitat pública educativa plantejada en el dit municipi.

A aquests efectes, l’IBISEC ha redactat el corresponent projecte bàsic i d’execució, amb una inversió superior a 500.000 euros, cosa que obliga a ser aprovat pel Consell de Govern.

El projecte d’ampliació del CEIP Sant Carles
El projecte d’ampliació té com a objectiu dotar el centre dels espais necessaris per convertir-se en un centre de dues línies d’educació infantil, de manera que passarà a comptar amb 6 unitats d’educació infantil i un espai suficient per a 75 places escolars. Actualment compta amb 300 alumnes.

El projecte suposa una superfície construïda de 276,60 m2 i inclou la construcció d’un edifici de planta baixa, rectangular, que connectarà amb l’edifici existent d’infantil, situant-lo a la mateixa cota i mitjançant una coberta exterior que permetrà la comunicació entre els dos edificis. El projecte preveu que es pugui preservar al màxim la vegetació existent a la zona i que les obres afectin al menys possible les edificacions existents i el seu ús. Tot i així, es fa necessari eliminar l’aula modular de gimnàs per dur a terme les obres plantejades.