LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria d'Educació i Universitat
Foto de noticia

Aprovats els currículums d'un cicle de grau mitjà i tres cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny

El Consell de Govern ha aprovat avui el projecte de decret que estableix els currículums d’un cicle formatiu de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de tres cicles de grau superior de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny: en Fotografia, en Il·lustració i en Còmic. Aquesta actuació respon a una demanda plantejada per l’Escola d’Art i Superior de Disseny per regular de forma adequada aquesta formació.

Els objectius bàsics d’aquests currículums són atendre les actuals necessitats de formació dels tècnics d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i dels tècnics superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, en Il·lustració i en Còmic; establir uns aspectes bàsics que assegurin una formació comuna; garantir la validesa dels títols en compliment del que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i, a la vegada, constituir la garantia de qualitat que demanen els sectors productius artístics i culturals.