LOGO CAIB
Contingut
3 maig 2019| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Foto de noticia

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, el projecte de construcció de la futura residència per a persones en situació de dependència de Son Martorell, a Palma, mitjançant l’aplicació del Decret de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials. Això suposa agilitar el procediment de construcció d’aquesta residència, ja que s’han complit els requeriments que marca el Decret, com són la declaració d’inversió d’interès autonòmic —acordada el mes de febrer passat— i que ja ha passat a informació pública el projecte executiu de construcció, sense informe desfavorable, en aquest cas, de l’Ajuntament de Palma. L’aplicació del Decret de mesures urgents permet al Govern autoritzar la construcció d’aquesta infraestructura i acurçar els terminis d’execució. La propera passa ja serà la licitació de les obres.

La residència per a persones grans en situació de dependència de Son Martorell, a Palma, és un equipament inclòs en el Pla d’Actuació per a l’Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2021 de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Té un pressupost de 9,2 milions d’euros i oferirà 120 places de dependència.

A banda d’aquesta nova residència a Ciutat Jardí, a Palma, hi ha cinc nous equipaments en diferents fases de tramitació o d’execució del projecte, que suposaran la creació de 560 noves places residencials. Estan en obres la residència de Marratxí (120 places) i la primera residència de Formentera (18 places); ja s’ha redactat i lliurat a l’Ajuntament de Maó el projecte bàsic de la residència del quarter de Santiago (120 places), en aquest municipi, i se’n tramiten les llicències municipals; s’ha resolt el concurs d’idees arquitectòniques de la residència de Son Dureta, i s’ha signat el conveni de cessió del solar on s’ha de construir una nova residència al municipi des Castell, a Menorca (60 places).