LOGO CAIB
Contingut
22 maig 2020Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

El Govern es dona per assabentat de la contractació d'emergència de serveis per valor de 84.946 euros

\ Són serveis d'instal·lació de terminals, de reparació i de desinfecció dels vehicles de transport sanitari terrestre urgent

\ Afecten la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, Son Llàtzer i Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de serveis destinats a afrontar la COVID-19 a càrrec del Servei de Salut, per un valor de 84.946 €. Aquestes contractacions d’emergència per afrontar la COVID-19 s'han dut a terme per part de l'entitat Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) —adscrita al Servei de Salut—, l'Hospital Universitari Son Llàtzer i la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. 

Concretament, les contractacions d'emergència han estat les següents:
* Contractació d'un servei d'instal·lació de terminals i programació del Centre Coordinador COVID-19, que depèn de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, per valor de 14.881 €. 
* Contractació d'un servei de reparació i pintura de les parets i del sostre de l'UCI de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, per valor de 9.565 €. 
* Contractació per part de l'entitat GSAIB d'un servei extraordinari de neteja integral i desinfecció de vehicles de transport sanitari terrestre urgent per reforçar la desinfecció davant la pandèmia de la COVID-19, per valor de 60.500€.

El 18 de març de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d'emergència.