LOGO CAIB
Contingut
26 març 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La DG de Residus recomana als ajuntaments el tancament de les deixalleries mentre duri l’estat d’alarma


El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, ha remès, aquest dijous, un escrit a tots els ajuntaments de les Illes Balears, on, arran dels dubtes plantejats per qualcuns consistoris, fa una sèrie de consideracions respecte de les incerteses provocades per la situació sanitària actual.

El text va en la línia de l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 publicada al Butlletí Oficial de l’Estat en data 22 de març de 2020. Estableix, en aquest sentit, les consideracions següents als ens titulars i operadors de les deixalleries:

- La prestació del servei públic de les deixalleries és un servei de recepció i recollida de determinats residus d’origen domiciliari. No obstant això, davant la urgència sanitària actual, amb confinament de la població i mesures de protecció laborals aplicades per tal de disminuir el risc de propagació i afecció per la COVID-19, la Conselleria de Medi Ambient i Territori considera incompatible la continuïtat de la prestació d’aquest servei tal com es duu a terme.

- Així com es considera essencial la prestació del servei de recollida viària, el servei de deixalleria no es considera de la mateixa naturalesa, atès que els residus que s’hi aporten no requereixen de manera general per als seus productors el lliurament urgent.

- En aquest context, es recomana el tancament al públic de les deixalleries fixes i mòbils mentre duri la situació sanitària actual.

- En cas de fer efectiu aquest tancament, es recomana informar a la població que emmagatzemi els residus en els seus domicilis fins que es restableixi el servei.

- Si aquest tancament no es fes efectiu, es recomana que almenys es prenguin les mesures següents: deixar emmagatzemats almenys 72 hores els residus sense fer-ne cap manipulació; reduir els horaris d’atenció al públic; incorporar una rotació major del personal; extremar les mesures d’higiene, l’ús dels equips de protecció individuals corresponents; mantenir les distàncies i totes les recomanacions de prevenció que han donat les administracions respecte de la COVID-19.