LOGO CAIB
Contingut
16 setembre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Educació i sindicats acorden la posada en marxa del Grup de cobertura de substitucions exprés

\Així s’ha acordat a la Mesa Sectorial celebrada avui, a proposta de la Conselleria i amb el vot favorable de tots els sindicats

\La finalitat d’aquest nou grup és la de cobrir de forma exprés les baixes de professorat com a conseqüència de la COVID-19 als centres educatius de les Balears

\Aquest Grup estarà formada per  docents contractats per la Conselleria i distribuïts entre les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

\La previsió és que es posi en marxa el proper divendres

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció general de Personal Docent ha aprovat avui amb la unanimitat dels sindicats participants de la Mesa Sectorial d’Educació, la creació d’un Grup de cobertura de substitucions exprés per cobrir amb la màxima celeritat possible les baixes de professorat provocades per la COVID-19 als centres educatius de les Illes Balears.

Es tracta d’una mesura extraordinària que posa a disposició dels centres docents, contractats per la Conselleria i distribuït entre les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, aquests darrers cobriran també les  baixes que es puguin produir als centres de Formentera.

En paraules de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, aquesta mesura dona una resposta àgil i ràpida als centres educatius que amb motiu de la pandèmia COVID-19 registren baixes importants entre el cos docent i que poden afectar al normal funcionament dels centres educatius de les Illes Balears. L’objectiu és dotar a la Direcció General de Personal Docent d’eines per a poder fer front a la cobertura urgent de places així com a la cobertura de substitucions de curta durada.

Una borsa extraordinària per substitucions de curta durada a infantil, primària i secundària

Aquest Grup cobrirà les substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID- 19.

La Direcció General de Personal Docent oferirà, mitjançant el procediment ordinari d’adjudicació de substitucions, places d’educació infantil i de primària i places d’educació secundària dels àmbits socio-lingüístic i científico-tècnic, per a les diferents illes. Aquestes places tindran, com a centre de destinació, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o les Delegacions territorials corresponents.

A l’adjudicació d’aquestes places es respectarà en tot moment  l’ordre de la borsa dels aspirants que hi participin. A més està previst que les baixes es puguin cobrir entre les 24 i 48 hores després que els centres comuniquin una baixa per COVID-19. Per la seva part, el docent  s’incorporarà al centre corresponent al primer dia lectiu següent.   

Tot apunta a que aquest nou Grup entrarà en funcionament el proper divendres amb l’objectiu de començar a cobrir les baixes COVID19 dels centres educatius de les Illes Balears a partir del proper dilluns.