LOGO CAIB
Contingut
22 maig 2020Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern impulsa una comissió per fer seguiment de les mesures de seguretat al treball front a la COVID-19


L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut avui una reunió del Consell Rector d’aquest organisme per analitzar l’actual situació a l’entorn laboral, causada per l’obligada prevenció front a la pandèmia del Covid-19. Així mateix, la reunió també ha servit per constituir una comissió que realitzarà un seguiment a la prevenció en el treball front al Covid-19, que està integrada per diversos agents econòmics i socials directament relacionats amb l’àmbit de la prevenció en el treball.

El director de l’IBASSAL, Rubén Castro, i la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, han copresidit el consell rector d’avui, que també ha comptat amb la presència de representants de les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i patronals (CAEB i PIMEB), de l’Associació Nacional de Serveis aliens de Prevenció i de l’Associació de Mútues d’accidents de Treball.

Entre les funcions que tindrà aquesta nova Comissió hi figura la d’establir un espai de diàleg social, acompanyament i assessorament al conjunt d’agents que intervenen en el mercat laboral sobre la incidència del COVID-19 a l’entorn del treball i , en segon lloc, serà l’organisme que vetllarà per l’elaboració de guies i protocols de seguretat i salut front al COVID-19 a l’entorn laboral.

La comissió es reunirà de forma regular i quan ho sol·liciti formalment algun dels seus membres, i les reunions es podran celebrar tant de forma presencial com a través de mitjans telemàtics o en la doble modalitat presencial i telemàtica, com ha estat el cas d’avui.

Les guies i protocols de seguretat i salut front al COVID-19 a l’entorn laboral seran elaborades i redactades per aquesta comissió, i una vegada aprovades pels seus membres s’elevarà al Consell de Direcció de l’IBASSAL, per a la seva aprovació definitiva.