LOGO CAIB
Contingut
13 febrer 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

SFM acull la 21a edició de l’Observatori de Civisme en el Transport Ferroviari


Les instal·lacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca acullen aquesta setmana la 21a reunió de l'Observatori de Civisme en el Transport Ferroviari. Constituït l’any 2012, agrupa els principals operadors del transport ferroviari: Renfe Operadora, Metro de Madrid, Transports Metropolitans de Barcelona, TRAM, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Metro Bilbao, Metro de Sevilla, Metro de Màlaga, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Euskotren, Metropolità de Tenerife, Tramvies Urbans de Saragossa, Metropolità de Granada i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que al seu torn ostenta la coordinació de la Secretaria Permanent.

 

La missió de l'Observatori és analitzar, avaluar i proposar mesures dirigides a disminuir o erradicar els comportaments incívics o delictius en les instal·lacions ferroviàries, i té la vocació de contribuir a les polítiques públiques de reducció de les conductes incíviques o delictives que es produeixen en l'àmbit de la prestació de serveis públics essencials, com és el transport per ferrocarril i tramviari, d'especial sensibilitat per a la col·lectivitat.

 

Tots els operadors assenyalen el vandalisme grafiter com el principal problema en l'àmbit de la seguretat, amb creixents implicacions socials, mediambientals, laborals i econòmiques. En la reunió de balanç de l'any 2019 que ha tingut lloc avui en les instal·lacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca, l'Observatori de Civisme en el Transport Ferroviari ha informat que l'any passat es varen registrar un total de 4.962 pintades de trens i tramvies, la qual cosa equival a 13,6 pintades diàries. Aquests atacs de bandes de vàndals grafiters a trens i instal·lacions són sens dubte la major problemàtica en l'àmbit de la seguretat. Es tracta d'una activitat delictiva organitzada, vandàlica, agressiva i reincident a la qual els operadors s'enfronten diàriament.


 

SFM no és una excepció i, igual que la resta dels operadors que conformen aquest Observatori, ve suportant des de fa anys els importants perjudicis derivats del vandalisme grafiter ferroviari.

 

Les xifres són clares i demostren la gravetat del problema. A pesar que aquests actes vandàlics s'han reduït respecte a l'any anterior, durant l'any 2019 es varen registrar quaranta pintades en trens d’SFM, la qual cosa ens diu que cada nou dies un comboi de Serveis Ferroviaris de Mallorca va aparèixer pintat amb grafits. Les conseqüències en el servei són importants, tant en costos com en interrupcions.

 

SFM va haver de desemborsar gairebé 160.000 euros l’any 2019 per esmenar els danys ocasionats, tant en el seu parc mòbil com en les seves infraestructures, per aquests actes vandàlics; no cal dir que, en tractar-se d'una empresa pública, les despeses ocasionades per aquestes actuacions les assumeix el conjunt de la societat. En aquest sentit, cal ressenyar que, al marge dels costos derivats de netejar les pintades als trens, part de l'import anual sufragat es deriva dels desperfectes ocasionats en les infraestructures durant les incursions dels grafiters, que originen danys en tancats, reixes, portes, parets, mobiliari, circuits de vídeo, sensors, detectors, etc.

 

A aquest important preu que s’ha de pagar, cal sumar a més els costos mediambientals que provoca l'eliminació de la pintura en les cotxeres, el cost de les actuacions judicials i les alteracions i interrupcions en el servei que els usuaris poden suportar pel fet que, a vegades, les pintades deixen inutilitzades temporalment algunes unitats.

 

En els últims anys, SFM ha incrementat les mesures per lluitar contra aquesta xacra. En aquest sentit, ha reforçat el personal de seguretat en totes les seves instal·lacions quant al nombre d'efectius i disposa a més d'una unitat canina per a la vigilància nocturna en les instal·lacions de Son Rutlan. Així mateix, s'han millorat i augmentat els tancaments en totes les dependències, s'han reforçat els equips tècnics de seguretat i d'enregistrament de vídeo, i s’ha afegit un bon nombre de càmeres de vigilància a les ja existents.

 

Per acabar amb el problema, al marge de l'increment de seguretat en les instal·lacions de cadascun dels operadors ferroviaris, l'Observatori planteja:

— Homogeneïtzar el criteri de protecció dels mitjans de transport ferroviari per part dels diferents poders (legislatiu, executiu i judicial), administracions i actors.

— Tipificar un nou il·lícit penal específic per als danys ocasionats en els mitjans de transport públic, atenent el seu impacte social, ambiental i econòmic. Un grafit fet en un tren no és un deslluïment, sinó que és un mal que requereix molt més que una simple neteja.

— Estrènyer la col·laboració en la recerca policial amb el màxim suport de la fiscalia, així com l'eficàcia de les denúncies penals i administratives, perquè els vàndals siguin condemnats i sancionats d'acord amb la gravetat dels fets comesos.

— Donar a conèixer la realitat del fenomen del vandalisme ferroviari a l'opinió pública i les instàncies competents, ja que es tracta d'un problema d'interès general que no és una expressió artística sinó una activitat delictiva organitzada, vandàlica, agressiva i reincident.

— Conscienciar sobre la gravetat d'aquesta mena de conductes davant l'opinió pública per mitjà d'accions de formació i sensibilització que cerquin la bona convivència i el respecte pel bé i el servei públic, i especialment entre el segment de població més jove.

 

L'Observatori de Civisme en el Transport Ferroviari es du a terme dues vegades a l'any i els objectius amb els quals tots aquests operadors es varen unir són per actuar de manera conjunta davant les actituds antisocials, objectivar els problemes, centralitzar dades, compartir experiències i, en resum, convertir-se en un laboratori que ajudi a trobar solucions com més eficients i homogènies millor a la problemàtica de l'incivisme en els serveis públics del transport ferroviari.