LOGO CAIB
Contingut
21 maig 2020Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
Foto noticia

S'habilita la consulta telemàtica de les ajudes per a instal·lacions d'autoconsum

Totes les persones i empreses podran consultar a partir d'avui en quin procés de tramitació es troba la seva sol·licitud d'ajudes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum. Es tracta del nou servei de consulta telemàtica que ha posat en marxa de forma excepcional la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i que té com a objectiu facilitar la comprovació de l'estat administratiu dels expedients de la convocatòria de subvencions de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, aprovada el desembre del 2019.


Amb aquest nou servei telemàtic, els interessats podran accedir d'una forma excepcional, senzilla i àgil als seus expedients i disposar d'informació actualitzada en tot moment. En aquest sentit, podran comprovar en quin estat de tramitació es troba la seva sol·licitud i així poder seguir avançant fins a conèixer la resolució. En aquest cas, també podran saber quina és la quantia assignada de subvenció.


El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha destacat el servei excepcional d'aquesta eina perquè "permetrà avançar en la tramitació d'expedients, malgrat que els terminis administratius estiguin paralitzats a causa de l'estat d'alarma" i ha recordat que, des del Govern, se seguirà apostant per l'increment d'instal·lacions d'autoconsum perquè, com ha dit, "suposa un estalvi en la factura de la llum, genera llocs de feina de qualitat i contribueix a dinamitzar l'economia".


Per dur a terme la consulta, els sol·licitants hauran d'accedir a través del departament de Servei d'Energies Renovables de la Direcció General d'Energia, que es troba inclosa dins la web d'aquesta Conselleria. Després només hauran d'introduir el NIF del beneficiari i el número de registre d'entrada. La resposta a la consulta sobre l'estat de l'expedient és merament informativa i no tindrà cap valor jurídic.


Aquestes sol·licituds formen part de la convocatòria de subvencions que va aprovar el Govern balear el desembre del 2019 per un valor de tres milions d'euros i que estaven destinades al foment d'instal·lacions solars fotovoltaiques i microeòliques per a particulars, pimes, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre.


Aquesta convocatòria pública d'ajuts està cofinançada al 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.


Continua obert el termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds per a aquesta convocatòria estava previst finalitzar el passat 28 de març del 2020 però el decret d'Estat d'alarma va obligar a suspendre tots els tràmits administratius. Per aquest motiu, es mantindrà obert el termini per presentar sol·licituds fins que es reiniciïn els terminis administratius.


Quantia de les subvencions
La convocatòria d'ajudes estableix una quantia màxima subvencionable del 50 % de la inversió total del projecte en el cas de les persones físiques, de les entitats sense ànim de lucre i de les comunitats de propietaris. Aquest percentatge és del 30 % en el cas de les pimes i de les associacions empresarials .