LOGO CAIB
13 novembre 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Foto de noticia

Campanya de recollida de radiografies impreses inservibles

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha presentat la campanya de recollida de radiografies inservibles, que duen a terme aquesta Conselleria i la Conselleria de Salut, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Farmacèutics i d’Apotecaris Solidaris. L’objectiu de la campanya es assolir una millor gestió d’aquests residus que sovint guardam a les llars. A l’acte hi ha assistit el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal; el director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó; la directora general de Salut Pública i Participació, María José Ramos; el president i la secretària d’Apotecaris Solidaris, Mateu Tous i Cristina Mataró, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real.
 
Fins a l’1 de març de 2018 les plaques es podran dipositar en els contenidors dels indrets següents: a Mallorca, a les seus de les conselleries de Salut i de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a l’Hospital Comarcal d'Inca i a l’Hospital de Manacor; a Menorca, a l’Hospital Mateu Orfila, a Eivissa, a l'Hospital Can Misses, i a Formentera, a l’Hospital de Formentera.
 
El director general de Residus, Sebastià Sansó, ha explicat que “les radiografies impreses que conservam a casa contenen sals de plata, un component perillós per al medi ambient si no es tracta correctament”. Sansó ha valorat molt positivament el reciclatge d’aquest residu, ja que “permet obtenir i aprofitar aquesta plata i alhora millora la sostenibilitat d’aquest recurs i evitar danys mediambientals”.
 
D’altra banda, el president d’Apotecaris Solidaris ha assegurat que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ha facilitat tota la informació a les farmàcies, que “són un punt d’informació; les persones demanen què poden fer de les radiografies”.
 
Un quilogram de radiografies conté de 15 a 20 plaques, de les quals s’obtenen 5,5 grams de sals de plata. La base de les antigues radiografies convencionals és una fina capa de polièster. Sobre aquesta base i un adhesiu es fixa l’emulsió, que interactua amb els raigs X per a obtenir les imatges. En aquesta emulsió es troben les sals de plata, en una mescla de gelatina y cristalls d’halogenurs de plata. Quan els raigs incideixen en les plaques, desapareixen els cristalls de plata, que hi són sensibles, i queda la fotografia; la resta, que roman de color negre després del revelat, és on es troba la plata resultant, la que es pot reciclar.
 
Les plaques es recullen i s’envien a instal·lacions de reciclatge de la Península, on es trituren, es renten i s’obté una pasta amb nitrat de plata, que s’asseca. D’aquesta pasta s’obté, per electròlisi, la plata pura.
 
En el període 2014-2016 s’han recollit uns 1.230 quilograms de radiografies en els punts de recollida habilitats als hospitals i a les conselleries de la nostra comunitat autònoma.