LOGO CAIB
Contingut
29 octubre 2019Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto noticia

Menorca compta amb 8 projectes d’ITS, entre els que destaquen el Conservartori de Maó i un centre de FP a Ciutadella

Menorca veurà executats 8 projectes procedents de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), aprovats avui a la Comissió d’impuls de Turisme Sostenible celebrada aquest matí a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. L’import d’aquests set projectes suma un total d’14,3 milions d’euros d’inversió directa.

Entre els projectes més rellevants per a Menorca figuen la Reforma de la Sala Augusta de Maó per convertir-la en el conservatori de Música (6,9 milions), un nou centre integrat de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme a Ciutadella (3,2 milions) i una promoció d’habitatge social a Fornells, (1,5 milions)

La resta de projectes aprovats són: Substitució de la xarxa de sanejament a Ciutadella Nord (322.000 euros), obres IDAM Ciutadella (396.000), desenvolupament del projecte d’ecoturisme Begreen (adjudicat al Consell de Menorca, 750.000), nova EDAM a Es Migjorn (472..000) i finalització de l’emissari de Ciutadella Nord (736.000)

En tot cas, l’impacte de la inversión que -de forma directa o compartida amb altres Illes- rebrà Menorca arribarà als 41,44 milions d’euros en l’edició d’enguany, ja que 25 dels 68 projectes aprovats avui es desenvolupen a totes les Illes, de forma territorialitzada.

Tots els projectes aprovats compleixen amb els objectius fixats i marcats en la llei que regula l'impost i el president de la Comissió i conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha mostrat la seva satisfacció després de l'aprovació del Pla Anual i ha ressaltat que “és un dia important” per a les Illes.

Així mateix, Negueruela ha valorat molt positivament el repartiment que s'ha fet de la recaptació total de l'impost de turisme sostenible: “S'ha fet una aposta clara per la transició energètica i la mobilitat sostenible, així com per la formació professional, amb importants inversions en totes les illes”, ha explicat.

                         
El conseller ha explicat que els projectes aprovats compleixen amb tots els eixos que marca la llei i ha anunciat que a partir d'ara hi haurà reunions bilaterals amb tots els sectors membres de la Comissió per a buscar una millora en els processos de participació.

La distribució per objectius dels projectes del Pla Anual 2019 és la següent:
 

Objectiu del projecte %


A. Medi Ambient 39,7%
B. Desestacionalització i turisme sostenible 10,2%
C. Patrimoni cultural 8,82%
D. Innovació i lluita canvio climàtic 22,05%
E. Formació i qualitat de l'ocupació 7,35%
F. Habitatge 11,76%

Distribució per objectius dels 68 projectes

Respecte als projectes aprovats avui, el plenari de la Comissió proposa finançar a càrrec del Fons de l'Impuls del Turisme Sostenible 68 projectes nous per import de 104,93 milions d'euros. Per objectius prioritaris, els projectes es distribueixen de la següent manera:

A) 27 projectes es corresponen amb l'objectiu dedicat a la “protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí”, amb un import conjunt de 22,7 milions d'euros (un 21,6% del finançament dedicat a projectes nous).

B) 7 projectes per valor de 14,02 milions d'euros es correspondrien amb projectes emmarcats dins de l'objectiu segon marcat per la llei que regula l'impost: “Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa”. Aquests suposen un 14,31% del finançament per a projectes nous.

C) Al tercer objectiu prioritari del Pla 2019, “Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultura” li corresponen 6 projectes amb un import de 10,5 milions d'euros (un 10,58% dels fons dedicats a noves propostes).

D) 15 projectes per un valor de 20,3 milions d'euros corresponen al quart objectiu prioritari, “Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+i) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic”. Suposen un 20,3% dels fons de 2019 per a noves propostes.

E) 5 projectes per un valor de 9,9 milions d'euros compleixen amb el cinquè dels objectius marcats per la llei, “Millora de la formació i la qualitat de l'ocupació”. Suposen el 9,43%.

F) Finalment, 8 projectes per un valor de 27,5 milions d'euros que s'insereixen dins del sisè objectiu prioritari, el de “Actuacions en polítiques d'habitatge destinades a fomentar l'accés a l'habitatge, i especialment el lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica”.


Distribució per illes dels 68 projectes nous

Entre els 68 projectes nous, hi ha 23 que preveuen inversions en totes les illes, per un import total de gairebé 27 milions d'euros. A aquesta quantitat cal sumar les inversions directes en cadascuna de les quatre illes, que en el cas de Menorca ascendeixen a 14,3 millions d’euros.


La Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible és l'òrgan encarregat d'avaluar i seleccionar els projectes susceptibles de rebre finançament a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible. Està integrada per representants del Govern, dels consells insulars, de la FELIB, dels agents socials i econòmics, de la UIB, del Consell Agrari Interinsular i d'entitats socials, culturals i mediambientals. Els projectes a finançar amb la recaptació de 2019 s'han aprovat per una àmplia majoria dels membres de la Comissió.

La decisió s'elevarà al pròxim Consell de Govern perquè sigui ratificada