LOGO CAIB
10 agost 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Foto de noticia

Medi Ambient finança inversions en prevenció, reducció i gestió de residus

Un total de 49 entitats locals i/o empreses públiques de les Illes Balears es veuran beneficiades de la convocatòria de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears per a l’any 2018 i que suposaran 892.480,58 euros. Aquesta convocatòria té per objecte millorar les deixalleries de les Illes Balears i adequar-les a la normativa vigent, construir-ne de noves i adquirir deixalleries mòbils. Així mateix, pretén finançar campanyes de sensibilització de residus i redacció de plans i programes de prevenció i gestió de residus. Per tant, les entitats locals i empreses públiques que es dediquen a la gestió de residus en l’àmbit territorial de les Illes Balears són el públic objectiu de les ajudes.
 
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca subvenciona fins a un màxim del 80 % del cost de les actuacions i el termini per a l’execució de les actuacions és el proper dia 26 d’octubre de 2018.
 
En concret, per a les categories de nova construcció, millores o ampliacions de deixalleries es destinen 227.346,29 €; per a la redacció del projecte de deixalleries, 47.181,26 €; per a l’adquisició de deixalleries mòbils, 139.800 €; per a la redacció de plans i programes de prevenció i gestió de residus, 48.960 €, i, finalment, per a campanyes de sensibilització de residus, comunicació i informació, 437.732,77 €.
 
Aquesta convocatòria ha estat la primera convocatòria pròpia del Servei de Residus i Sòls Contaminats una vegada aprovada l’Ordre de bases reguladora de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, la reducció i gestió de residus aprovada el passat mes d’octubre de 2017.
 
Paral·lelament, un any més, la Conselleria ha fet d’òrgan intermediari de subvencions procedents del Ministeri de Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través del Pla d’Impuls de Medi Ambient i el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2018. Per a enguany, el Ministeri ha destinat un total de 23.941 € a 3 projectes d’un total de 12 de presentats per 9 ens locals de les Illes Balears.