LOGO CAIB
16 abril 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

L'ATIB no tanca als migdies i reforça els punts d’atenció a les oficines de Palma

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha ampliat els horaris de les seves oficines de recaptació a Palma, de manera que a partir d’avui ja no tancaran al migdia com ha passat fins ara, i ha reforçat els punts d’atenció al públic de què disposa en aquests espais per atendre a la ciutadania, amb motiu del període voluntari de pagament de l’impost de circulació i de la taxa de residus sòlids urbans de l’any 2018 de l’Ajuntament Palma. El període voluntari de pagament és del dia 14 de març al 14 de maig.
 
A partir d’aquest dilluns, les dues oficines de l’ATIB a Palma, ubicades en els carrers de Francesc de Borja Moll i d’Isidor Antillon, romandran obertes en horari ininterromput d’atenció al públic entre les 8:15 i les 17:45 hores els dilluns laborables, entre les 8:15 i les 16:45 hores de dimarts a dijous laborables, i mantindran el horari habitual de 8:15 a 14:45 hores els divendres laborables. Fins ara, de dilluns a dijous, tenien un horari de 8:15 a 13:30 hores i de 15:15 a 16.45 hores.
 
A més de no tancar als migdies en aquests casos, l’ATIB també ha reforçat els punts d’atenció al públic de les dues oficines. A la del carrer de Francesc de Borja Moll, el nombre de punts d’atenció ha augmentat de 5 a 8, però són ampliables fins a 11, mentre que a l’oficina ubicada al carrer d’Isidor Antillon, la qual normalment ha tingut tres d’aquests punts d’atenció, s’han ampliat en els casos que sigui necessari fins a 5.
 
NOU SISTEMA DE CARTER VIRTUAL D’AVISOS
 
L’ATIB ha posat en marxa el nou sistema del carter virtual per rebre els avisos de pagament de manera telemàtica, una comunicació sense paper, disponible les 24 hores del dia mitjançant qualsevol dispositiu amb accés a internet, i ja s’han registrat més de 60.000 accessos a aquest sistema des del dia 14 de març, que es quan es va iniciar el període voluntari de pagament de l’impost de circulació i de la taxa de residus urbans corresponents a l’any 2018 de l’Ajuntament de Palma.
 
Amb aquest nou sistema, també han augmentat de manera significativa tant l’atenció a persones amb cita prèvia a les oficines com les domiciliacions de pagament d’aquests rebuts, una de les recomanacions que fa l’ATIB quan es tracti de tributs locals de cobrament periòdic per rebut. L’ATIB també recomana la adhesió al servei permanent de missatges i avisos per rebre informació d’actuacions relacionades amb la recaptació dels tributs.
 
En relació a l’any passat,els contribuents que han domiciliat el pagament dels rebuts dels tributs mencionats han augmentat en prop d’un 9% en el cas de la taxa de residus urbans sòlids i d’un 18% de l’impost de circulació, segons les darreres dades facilitades per l’ATIB.
 
L’atenció amb cita prèvia també ha augmentat enguany, mentre que s’ha anat reduint el nombre de persones ateses sense haver concertat una cita amb antelació. De fet, l’atenció amb cita prèvia s’ha triplicat a Palma respecte a l’any passat. La comparativa entre 2017 i 2018 en el mateix període de l’any (1 de gener a 12 d’abril) reflecteix aquest increment: de 2.167 a 7.370 persones ateses amb cita prèvia en l’oficina de recaptació del carrer de Francesc de Borja de Moll, i de 746 a 2.590 en la del carrer d’Isidor Antillon.
 
El servei del carter virtual d’avisos, al qual es pot accedir amb un codi de contribuent, permet obtenir fàcilment els avisos de pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques o les taxes municipals.
 
Si no s’accedeix al carter virtual, també es pot obtenir el rebut corresponent de forma presencial a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB i també al lloc web www.atib.es , el qual ofereix altres tres vies alternatives (amb l’avís de pagament de l’exercici anterior, a la carpeta fiscal si es té certificat digital reconegut per l’ATIB i a través del sistema de consultes i suggeriments per correu electrònic) i es pot conèixer més informació i plantejar consultes  i dubtes.
 
Des de l’1 de gener fins el 12 d’abril de 2018, a través del sistema de consultes i suggeriments habilitat a la pàgina web de l’ATIB, s’han contestat 6.111 correus electrònics per resoldre dubtes i consultes, així com per proporcionar informació relativa a qüestions relacionades amb la gestió i recaptació de tributs que duu a terme l’ATIB.