LOGO CAIB
Contingut
11 setembre 2019Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
Foto noticia

L’IDI deixa de fer Nupcial per centrar-se en accions promocionals de sectors estratègics

L’IDI deixarà de fer la fira de noces Nupcial per centrar la seva activitat en l’organització d’altres accions de promoció de sectors considerats estratègics per a l’economia balear i contemplats en el Pla d’Indústria. L’empresa pública, depenent de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, no es desentén de la fira, sinó que es posa a disposició de l’empresariat en cas que vulgui agafar el relleu i impulsar Nupcial des de la iniciativa privada. Així, l’IDI els oferirà assessorament tècnic i ajuda institucional, tal i com ja ha fet en altres ocasions i altres esdeveniments de caire comercial.

De fet, a la vista de la proliferació en els últims anys d'esdeveniments privats de temàtica similar arreu de les Illes, des de l'IDI s’ha fet un replantejament de Nupcial per part d'un organisme públic. L’existència d’aquestes altres fires ha provocat que Nupcial hagi perdut el seu paper rellevant i el seu creixement s’hagi estancat, tot i els intents per part de l’organització d’introduir canvis per fer-la créixer. S’ha de tenir en compte que Nupcial va arribar a comptar l’any 2005 amb 117 expositors enfront dels 82 que hi varen participar la passada edició, quan es va celebrar el 25è aniversari.

Al mes de juny es va fer un sondeig comercial entre els expositors que havien participat a la fira en anys anteriors, i només 49 empreses han manifestat la intenció d’exposar-hi. Aquesta resposta comercial no és suficient com per organitzar una altra edició de Nupcial, que suposaria pèrdues econòmiques a l’Administració. L’any passat, el pressupost de la fira va ascendir a 111.431,77€.

Davant de tot això, l’IDI ha decidit deixar de fer Nupcial i centrar-se en altres accions promocionals de sectors estratègics, tal i com està contemplat als estatuts de l’empresa pública. S’està estudiant la viabilitat d’organitzar esdeveniments dels sectors moda i agroalimentari de les Illes Balears. A més, es continuaran totes les actuacions previstes per al sector nàutic com la Palma International Boat Show.