LOGO CAIB
3 gener 2018Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto de noticia

L’any 2017 tanca amb un nivell d’ocupació més elevat d’ençà la crisi econòmica

Desembre acaba amb 413.770 persones afiliades, un 4,5% més que l’any passat i l’atur cau fins a 63.369, un descens del 5,3% respecte a desembre de 2016
El número d’afiliacions registrades a la Seguretat Social el mes de desembre de 2017 ha estat de 413.770, el que representa un increment anual de 17.942 persones i una variació positiva del 4,5%. D'aquesta manera 2017, amb un amitjana anual de 483.458 afiliacions, esdevé a el primer any global a Balears amb un nivell d’ocupació superior a les de l'any 2007, just abans de l’inici de la crisi, i les illes acumulen ja 36 mesos consecutius amb creixements de l'ocupació al voltant del 4,5%. En el conjunt nacional l'increment d'afiliacions al desembre ha estat del 3,4% i les Illes Balears són la comunitat autònoma que registra l'increment més accentuat.

El director general d’Ocupació i Economía, Llorenç Pou, que ha presentat avui les dades d’afiliació i atur així com un balanç de l'any, ha explicat que per cinquè any consecutiu Balears és la comunitat on més ha crescut l’ocupació i, a més, les dades d'afiliació del darrer mes de l’any confirmen que la creació d'ocupació continua també en temporada baixa. “En general, el 2017 s'han creat 25.755 llocs de feina, un 5,6% més respecte al 2016, el que equivaldria a crear 70 llocs de treball diaris”, ha dit Pou.

Cal destacar que no tan sols milloren les dades d'ocupació en l'economia més turística com l'hoteleria i el comerç, sinó també a la resta de sectors. "Al desembre l’afiliació a l'economia diferenciada dels sectors més turístics mostra com aquest sector també s'està recuperant i aconseguit xifres anteriors a la crisi", ha explicat Pou.

Per illes, la variació interanual de l'afiliació mostra que l'ocupació creix en totes elles a un alt ritme, principalment a Formentera (6,2%), seguida de Mallorca (4,8%), Eivissa (4,4% i Menorca (3,3%). Així mateix, tots els sectors econòmics presenten taxes altes de creixement de l'afiliació, entre els quals destaquen la construcció (10,8%) la indústria (3,1%) i l'hoteleria (5,7%).
Des d'un punt de vista intermensual Balears presenta un descens d'altes a la Seguretat Social de 16.790 persones (-3,9%), una tendència habitual i estacional que s'han vist accentuada aquest mes per l'allargament de la temporada turística. "Com a conseqüència de l'allargament de la temporada turística, el final de les relacions contractuals s'està traslladant al final de l'any", ha afegit el director general. En el conjunto nacional els valors intermensuals indiquen que al desembre s'ha arribat un 0,2% més d’altes.

Qualitat de l'ocupació

Al novembre, última dada disponible, en termes interanuals es van crear 11.954 nous llocs de treball indefinits (+6,7%), es a dir, gairebé 7 de cada 10 llocs de treball creats a Balears han estat indefinits.

Cal destacar que el percentatge de contractes indefinits sobre el total de contractes subscrits al novembre és superior a les Illes Balears (8,8%) en comparació amb la mitjana nacional (7,2%) i els contractes temporals s’han reduït un 10,6%.

D’altra banda la taxa de parcialitat segueix reduint-se i al mes novembre, última dada disponible, ja que la generació neta d'ocupació s'ha concentrat en contractes a temps complet (16.288 front als 498 contractes a temps parcial). No obstant, el director general d'Ocupació i Economia ha expressat que, tot i la millora de les xifres de qualitat de l'ocupació, tant el pes de la contractació indefinida a les Illes Balears com la taxa de parcialitat (20,8%) “han de continuar el seu ritme de descens ja que encara són molt elevats”.

Atur

El nombre de persones aturades al desembre ha estat de 63.369, la qual cosa mostra un descens interanual de la desocupació de 3.539 persones (- 5,3%). És la primera vegada des del 2007 que la xifra d’atur del mes desembre se situa  per sota de les 65.000 persones.

El responsable d'Ocupació i Economia ha explicat que en el conjunt de 2017 la mitjana de l’atur a les Illes Balears ha estat de 51.491, el que representa 6.835 aturats menys que en el conjunt de 2016, és a dir, un 11,8% menys. Un dels col·lectius més beneficiats per la caiguda de l’atur ha estat els desocupats de llarga durada, que si bé continua essent un dels grups d’aturats més nombrosos (14.166 al mes desembre), en tan sols un any s’ha reduït un 19,2%. 

 "El 2017 les Illes Balears és la segona comunitat on més s'ha reduït l'atur des de l'inici de la crisi, aconseguit xifres molt properes a les de 2008. De fet, Balears és la comunitat que més ha reduït l’atur des de la crisi; a nivell nacional l’atur encara és un 38% superior”, ha explicat Llorenç Pou.

L'atur al mes de desembre cau a totes les illes i de manera més accentuada a Formentera (-9,6%), seguida de Eivissa (-6,0%), Mallorca (-5,2%) i Menorca (-4,8%). En el conjunt de l'Estat l'atur presenta un descens interanual de 290.193 persones (-7,8%).

Pel que fa a les dades intermensuals l'atur a les Illes Balears presenta un descens de 612 persones, és a dir, un 1% menys.  Es tracta, d'acord amb el director d'Ocupació i Economia, d'un fet de caràcter estacional i habitual durant la crisi que tendeix a homogeneïtzar-se amb valors previs.

En qualsevol cas, ha indicat Pou, “cal perseverar per augmentar l’ocupabilitat de les persones  encara aturades ja que la xifra d’aturats continua essent elevada, disminuir els aturats de llarga durada així com aturats de 45 i més anys, així com seguir oferint polítiques actives d'ocupació que millorin l'ocupabilitat de les persones.

Finalment, Llorenç Pou ha exposat que les previsions per a 2018 apunten a que el creixement del PIB balear per enguany (3,5%) permet albirar la continuïtat del procés de generació neta d’ocupació a taxes importants i superiors al mitjana estatal, així com la reducció de l’atur.