LOGO CAIB
12 juliol 2018Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Foto de noticia

Les Balears, Sardenya i Creta defensen la inclusió de la insularitat als fons FEDER

Antoni Vicens i Vicens, responsable del Centre Balears Europa a Brussel·les, ha defensat la presa en consideració del fet insular en el marc de la consulta pública referent a la Proposta del Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió. Antoni Vicens ha realitzat la intervenció al Comitè Europeu de les Regions en representació dels governs de les Illes Balears, Sardenya i Creta.

Antoni Vicens ha lamentat  que en aquesta proposta no s’hagi prestat una especial atenció a les regions especificades a l‘article 174 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i, concretament, als territoris insulars: “les illes de la Mediterrània, especialment les perifèriques, tenim unes problemàtiques concretes que necessiten ser tractades de manera específica. No fer-ho va en contra de l’article 174 del TFUE en el qual s’estableix que es prestarà una especial atenció, entre d’altres, a la realitat insular”.

També ha ressaltat el fet que les illes de la Mediterrània comparteixen problemes comuns i han de fer front a reptes similars, entre els quals es troba el desavantatge a nivell competitiu,  que hauria de ser compensat amb disposicions legislatives específiques. En aquest sentit, l’Índex Europeu Regional de Competitivitat, presentat l’any passat per la Comissió Europea, confirma les dificultats que afronten els territoris insulars, incloent-hi la limitació d’infraestructures, un mercat intern reduït o els baixos nivells d’innovació.

Per aquests motius, Antoni Vicens i Vicens ha defensat en el Comitè Europeu de les Regions la necessitat d’incloure en aquesta proposta una major flexibilitat dels territoris insulars en la utilització dels fons estructurals. 

La declaració comuna dels Governs de les Illes Balears, Sardenya i Creta s’engloba en un marc de col·laboració activa de les representacions insulars a Brussel·les per enfortir la veu de les illes de la Mediterrània envers a les institucions europees.