LOGO CAIB
7 desembre 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto de noticia

Les empreses amb un nivell tecnològic més alt augmenten les exportacions

L’augment de les exportacions des de 2013 i un millor posicionament exportador d’aquelles empreses de més alt nivell tecnològic a les Illes Balears són dues de les principals conclusions que s’extreuen del tercer “Focus Econòmic” que publica la Direcció General d’Ocupació i Economia, i que analitza de forma monogràfica l’evolució de l’activitat exportadora de les Illes Balears en el període 2000-2016.

Segons aquest estudi, el grau d’obertura exterior de l’economia balear (la participació de les importacions i exportacions en el PIB del territori) es manté estabilitzat entorn al 9% des dels anys 2008-2009. No obstant, des de l’any 2013 i en aquests darrers anys, les exportacions segueixen una trajectòria ascendent, que fan incrementar també el saldo comercial.

El número d’empreses exportadores de les Illes ha augmentat gradualment: respecte l’any 2000, en el 2016 hi havia un 240% més d’empreses exportadores, que han accentuat també el nombre d’operacions per empresa. A partir de l’anàlisi de dades de l’enquesta industrial d’empreses (2008-2014), s’extreu com a conclusió que les empreses industrials que mantenen una activitat exportadora afronten amb més èxit els daltabaixos provocats per la crisi econòmica, pel que fa a la seva continuïtat i a l’ampliació del teixit empresarial.

Més volum de negoci amb alt valor tecnològic

Una altra de les conclusions de l’anàlisi del sector és que aquelles empreses amb productes industrials d’alt o mig-alt contingut tecnològic han millorat els seus volums de facturació en els darrers anys. Així, l’important volum de facturació d’aquests segments revela la posició favorable de les Illes en la cadena de prestació i comercialització de determinats serveis, tals com els vinculats a la indústria aeronàutica, la venda de cotxes de lloguer, embarcacions i els seus components o l’avituallament de bucs i aeronaus.

En tot cas, les manufactures concentren el gruix de les exportacions de les Illes, que representen el 87% de la facturació total. En concret, l’exportació del calçat ha registrat una factura de més de 2.055 milions d’euros en aquests 16 anys, amb una mitjana anual de 121 milions.

Altres productes manufacturers exportats són perfums, cosmètics, aixetes, articles de joieria i bijuteria, articles de cuiro i mobles. En els darrers anys han crescut notablement les exportacions en materials plàstics així com productes amb marca d’origen com el vi, la sal o el formatge.

Europa, principal destinació

El continent europeu, i més concretament els països de la UE, és la zona on més s’ha exportat des de les Illes. Més del 75% del total d’exportacions en el continent, de les quals el 90%, a la Unió Europea, en especial a França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Països Baixos.

El continent americà és el segon destí de les exportacions de les Illes Balears. En el 2016, aquest continent experimenta un repunt important d’exportacions. La major part de les vendes americanes es destina a països com Estats Units, Mèxic, República Dominicana o Illes Caiman. Les principals manufactures consignades per a aquest continent són material de transport del sector naval i aeronàutic, maquinària, material i equips elèctrics i mobles.

Les exportacions, un dels eixos del futur Pla Industrial

Des del punt de vista de la direcció general de Política Industrial, la internacionalització de les empreses manufactureres balears és un punt cabdal per a assolir un increment en la productivitat i competitivitat del teixit econòmic.

Atesa la dimensió del mercat interior balear, la internacionalització és la via natural de posicionament dels productes generats per les empreses illenques. A més, a través de les exportacions s’estableixen noves formes de relació entre empreses i agents que afavoreixen un increment del ‘know how’ exportador beneficiós.

L’augment de la quota de mercat exterior dels productes balears és un eix estratègic fonamental en el futur Pla Industrial de les Illes Balears. Entre els seus objectius principals, es troben, en primer lloc, incrementar i consolidar el nombre d’empreses exportadores; en segon, promoure la especialització exportadora de les empreses amb productes de més alt nivell tecnològic. Quant a les actuacions que s’implementaran per a assolir aquestes fites, aniran dirigides a potenciar la col·laboració publico-privada en matèria d’internacionalització.
L’impuls de les exportacions i la posada en marxa del futur Pla Industrial, segueixen la línia d’aposta per la diversificació econòmica com a instrument per al canvi de model econòmic de Balears.