LOGO CAIB
9 agost 2018Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Foto de noticia

Nou mapa de consulta dels projectes finançats amb fons europeus

La direcció general de Fons Europeus ofereix un nou mapa interactiu des de la seva pàgina web que permet visualitzar tots els projectes que es duen a terme a les Illes Balears en el marc del Programa Operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (FEDER) i el del Fons Social Europeu (FSE) en el període 2007-2013. L'eina posa en evidència que les polítiques de cohesió han arribat a la pràctica totalitat de municipis de les Illes Balears amb una cobertura territorial del 95,52% a la comunitat autònoma. 

Aquesta eina online respon al compromís de facilitar l'accés a la gestió dels fons que realitza la Vicepresidència i conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme a través de la direcció general de Fons Europeus. Els projectes executats del programa FEDER van ascendir a 161,2 milions d’euros i els del FSE a 43,7 milions d’euros en el període de 2007 a 2013. El Govern de les Illes ha evitat la pèrdua de finançaments dels dos programes, ja que entre el juliol de 2015 i el desembre de 2016 es va justificar tota l’ajuda pendent a l’inici de legislatura.

Amb aquesta eina, la ciutadania podrà consultar de manera actualitzada i permanent l'esforç inversor que es realitza amb els fons europeus gestionats pel Govern. A mesura que es vagin executant, s'incorporaran al mapa els nous projectes de l'actual període 2014-2020. 

El director general de Fons Europeus, Félix Pablo Pindado, explica que aquest mapa “dona a conèixer la inversió dels fons europeus d’una manera molt visual, i és un servei obert a tothom que pretenem que romangui durant molt de temps. De fet, l’objectiu és que, a banda d’una eina de divulgació, acabi essent una base de dades per a la realització d’estudis i anàlisis”. 

El mapa interactiu permet seleccionar una illa o municipi i veure quants programes es duen a terme en aquesta localització i amb quina quantitat d’ajuda de la UE. Els projectes estan catalogats en funció de diversos paràmetres: programa i període a què pertany, localització del projecte en un mapa (informació d'illa, municipi i coordenades), breu descripció, pressupost, sector en el qual s'emmarca la inversió (R+D, medi ambient, ocupació, patrimoni cultural, etc.) i objectius prioritaris que aborda el programa. 

Es presenten a continuació les xifres de cobertura dels fons europeus a les Illes:
 
 
Núm. total municipis
Núm. municipis beneficiaris
Cobertura territorial
Cobertura poblacional
Eivissa
5
5
100%
100%
Formentera
1
1
100%
100%
Mallorca
53
50*
94,34%
99,63%
Menorca
8
8
100%
100%
Total
67
64
95,52%
99,70%
*Els municipis que no han rebut ajuda són Banyalbufar, Fornalutx i Puigpunyent. 

La taxa de cofinançament de les actuacions, tant per al PO FSE com al PO FEDER, és del 50%, per tant, la inversió final duplica la de l’ajuda. 

El Programa Operatiu (PO) FEDER es destina a reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament de les regions europees. Així, els eixos d’actuació del PO FEDER 2007-2013 a les Illes Balears foren el desenvolupament sostenible local i urbà; l’economia del coneixement i el desenvolupament i la innovació empresarial; el medi ambient i la prevenció de riscos; i els recursos energètics i l’accés a serveis de transports. 
 
FEDER
2007-2013
Núm. projectes
Inversió total
Ajuda UE
Eivissa
268
4.017.354,04 €
2.002.632,07 €
Formentera
15
651.478,64 €
353.794,05 €
Mallorca
1707
143.971.350,74 €
71.987.004,02 €
Menorca
583
12.617.084,38 €
6.308.660,94 €
Total
2.573
161.257.267,80 €
80.652.091,08 €

Les actuacions del PO FSE es desenvolupen entorn de 3 eixos principals: ocupabilitat, inclusió social i igualtat entre homes i dones; esperit empresarial i adaptabilitat; i augment i millora del capital humà. Es valora que els projectes apliquin mesures de modernització i millora de l’eficiència que es concreten en 7 prioritats com són la projecció i difusió de formes innovadores i més productives d'organitzar el treball, així com l’accés de la dona al mercat laboral i la integració de persones en situació de vulnerabilitat.
 
FSE
2007-2013
Núm. projectes
Inversió total
Ajuda UE
Eivissa
121
3.974.275,14 €
1.987.137,53 €
Formentera
20
278.933,06 €
139.466,53 €
Mallorca
3.077
35.540.938,51 €
17.770.467,62 €
Menorca
125
3.924.363,63 €
1.962.181,80 €
Total
3.343
43.718.510,34 €
21.859.253,48 €
 

L’eina es pot consultar a la pàgina web de la direcció general de Fons Europeus o AQUÍ.