LOGO CAIB
Contingut
16 juliol 2019Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto de noticia

Davant la decisió del Ministeri de Defensa de treure a subhasta els terrenys dels quarters de Son Busquets, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma informen que els futurs habitatges que s’hi puguin construir en aquest lloc han de ser necessàriament de protecció oficial com contempla el Pla General d’Ordenació Urbana, d’obligat compliment.

Ambdues institucions recorden que des de fa mesos es treballa perquè es produeixi un traspàs dels quarters del Ministeri de Defensa al de Foment amb l’objectiu de què es construïssin allà per part del Govern de l’Esta,t i amb la col·laboració de les institucions de les Illes, 840 habitatges de protecció oficial públics per destinar-los a lloguer social.

Qualsevol construcció que es dugui a terme en els terrenys dels quarters de Son Busquets ha de ser d’HPO i, en aplicació del que diu la Llei d’Habitatge de les Illes Balears, aquests HPO, encara que fossin finalment de promoció privada, sempre tindrien aquesta condició i no passarien a ser mai habitatges de mercat lliure, sinó subjectes a determinades condicions per afavorir l’accés a l’habitatge d’aquelles persones que més ho necessiten.

Finalment, pel que afecta a la valoració que es fa dels immobles, s’adverteix també -davant futures expectatives privades que es puguin generar- que no s’han tingut en compte les condicions que imposen el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca i el Pla de Mobilitat, els quals suposaran una rebaixa considerable de les actuals possibilitats d’equipaments comercials.