LOGO CAIB
Contingut
25 octubre 2018| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto noticia

Govern, Consell i Ajuntament ultimen el conveni que permetrà la compra dels quarters des Castell per 2,4 millones

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; i el batle des Castell,  Lluís Camps, han presentat avui el procés per comprar els quarters Duc de Crillon i Comte de Cifuentes de la plaça s’Esplanada des Castell, desprès de l’acord al que varen arribar el passar 1 de setembre. Les tres administracions estan estudiant ara una proposta de conveni.
 
“Aquesta és una passa més per a la compra dels quarters, una vegada que la SAREB va confirmar el passat dimarts, dia 23, l’acceptació de l’oferta econòmica plantejada pel Govern, que és de 2.420.000 euros”, ha explicat Marc Pons. D’aquesta quantitat, l’Ajuntament n’aportarà 420.000 euros; el Consell de Menorca, 1 milió i el Govern,  també 1 milió.
 
Ara es tracta que en base a l’esborrany comú de conveni, cada administració faci les seves aportacions, i el dugui endavant tant a nivell municipal, com insular, com de l’administració autonòmica.
 
A grans trets, i a manca de tancar els termes concrets del conveni abans de firmar-lo, el text reconeix la reivindicació que els quarters es destinin als interessos públics, atès el seu valor històric, patrimonial, cultural, arquitectònic i paisatgístic i així ho han defensat des de fa anys la ciutadania de Menorca, la societat civil i entitats, i les administracions menorquines, Ajuntament i Consell Insular,  a més del Govern de les Illes Balears.

Els eixos d’aquest acord, que ratificarà la col·laboració interadministrativa són:
 
  • La voluntat inicial és que sigui el Govern qui realitzi directament la compra dels quarters a la SAREB, per incorporar-los al patrimoni públic i evitar altra destinació que no sigui el seu ús públic.  El Govern ja té consignada una partida econòmica en els pressuposts de 2019 per a l’adquisició d’aquesta infraestructura.
  • Tant Ajuntament com Consell Insular abonaran a la Comunitat Autònoma les partides pressupostàries de 420.000 i un milió d’euros, respectivament.
  • Es pretén que, finalment, la titularitat de l’immoble on s’ubica el quarter Duc de Crillon sigui de l’Ajuntament i la titularitat de l’immoble del quarter duc de Cifuentes sigui compartit entre la Comunitat Autònoma i el Consell Insular, fins que quedi definit el tipus d’equipament que es vulgui desenvolupar.
  • Els dos quarters es dedicaran a la implantació d’equipaments públics i usos administratius
  • El conveni preveu la creació d’una Comissió de Seguiment, integrada per representants de les tres administracions per fer les tasques pròpies de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos que s’han adquirit per cadascuna de les parts.
Calendari
 
  • Novembre: cada administració ha de fer les seves aportacions per oficialitzar en un únic document el que serà el conveni que firmin Govern, Consell i Ajuntament.
  • Desembre: abans que acabi 2018, s’ha de signar el conveni.
  • Primer trimestre de 2019: una vegada firmat el conveni, s’ha d’executar l’expedient de compra. Amb els pressuposts generals de la CAIB aprovats,  entre gener i març de 2019, s’ha de formalitzar l’adquisició.