LOGO CAIB
Contingut
13 maig 2022Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Finalitza aquest diumenge el període d’adhesions als autoconsums compartits de l’IBE a Sant Antoni de Portmany, ses Salines, Consell i Ciutadella


El procés públic d’inscripció i adhesió als autoconsums compartits impulsats per l’Institut Balear de l’Energia (IBE), ens dependent de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a Sant Antoni de Portmany (Eivissa), a Ciutadella (Menorca) i a ses Salines i Consell (Mallorca), finalitza aquest diumenge dia 15 de maig.

La convocatòria d’adhesió a aquests projectes permetrà seleccionar els particulars i les empreses que podran consumir l’electricitat de la instal·lació fotovoltaica situada al municipi per un període d’un any prorrogable fins a quatre, moment en què s’obriria una nova convocatòria. Cal assenyalar que les famílies vulnerables tindran prioritat en l’accés a l’energia produïda. La resta, es determinarà per ordre d'entrada. Es preveu que se’n puguin beneficiar fins a 80 habitatges i 10 empreses de cadascun d’aquests municipis en el cas de les instal·lacions a Mallorca i Eivissa, i entre setze i trenta-dues famílies en el cas de Ciutadella.

Els consumidors associats disposaran de la seva quota de la instal·lació de manera anàloga a una instal·lació d’autoconsum domèstica i la contraprestació econòmica serà de 100 € per kilowatt i any, en què els habitatges podran escollir entre quotes de 0,5 kW per 50 € o 1 kW a 100 €. Al seu torn, les empreses podran triar entre 3 i 5 kW, amb un cost de 300 i 500 € anuals. L’estalvi per cada 100 € invertits serà de 375 € i el rang d’estalvi anual anirà entre 178 € i 1.875 €, en funció de la quota que s’esculli.

Les sol·licituds es podran fer encara fins a aquest diumenge a través del tràmit telemàtic al web de l’Institut Balear de l’Energia (ibenergia.caib.es) o, en cas de no disposar de certificat electrònic, per mitjà de correu electrònic a la bústia autoconsumcompartit@ibenergia.caib.es.

Els projectes

El projecte de ses Salines està ubicat en un terreny annex al CEIP ses Salines, propietat de l’Ajuntament, i abastirà fins a vuitanta llars, deu empreses i diversos consums municipals. Consta d’una instal·lació amb 100 kW de potència renovable que es vendrà a preu de cost als particulars, les empreses i les administracions locals del municipi. Aquest projecte va ser adjudicat a l’empresa SIE Balear, SLP, que va obtenir la major puntuació (99,88 punts), per sobre de les altres vuit empreses que es van presentar al procés. El pressupost de licitació era de 155.892,37 euros més IVA, i l’empresa va guanyar la licitació amb una oferta de 123.155 euros més IVA. Es pot sol·licitar la participació en l'autoconsum compartit del CEIP ses Salines en aquest enllaç.

En el cas del projecte d’autoconsum compartit de Consell la ubicació és a l’aparcament nou del poliesportiu i abastirà fins a vuitanta habitatges i deu empreses del municipi. Es tracta d’una instal·lació amb 100 kW de potència renovable que es vendrà a preu de cost als particulars, les empreses i les administracions locals. Aquest projecte s’ha duit a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Consell, que està desenvolupant una altra instal·lació al mateix aparcament per al consum municipal. Es pot sol·licitar la participació en l'autoconsum compartit del poliesportiu de Consell en aquest enllaç.

A Sant Antoni de Portmany està situat al CEIP Cervantes i serà el primer projecte d’aquestes característiques de l’illa d’Eivissa. Aquesta és una instal·lació de 110 kW de potència situada a la coberta del CEIP Cervantes i que produirà 167.412  kW h/any. Cal destacar que l’execució de les obres va sortir a licitació amb un pressupost de 181.975,32 euros i l’adjudicació es va proposar a l’empresa Electrotec Monrabal, per un import de 88.730 euros més IVA, el que fa un total de 107.363,3 euros. Es pot sol·licitar la participació en l'autoconsum compartit del CEIP Cervantes a Sant Antoni de Portmany en aquest enllaç.

El projecte de Ciutadella podrà beneficiar entre setze i trenta-dues famílies i compta amb una inversió de 94.300 €. La instal·lació fotovoltaica produirà 90.000 kW h/any, amb la qual cosa es deixaran d’emetre 67.000 kg de CO2 l’any. Cal destacar que el pressupost de licitació de les obres d’aquesta instal·lació va ser de 67.402,65 euros i finalment es va proposar l’adjudicació a l’empresa IMS 2020 Soluciones de Energía, per un import de 43.032,32 euros més IVA, és a dir, un total de 52.069,11 euros. Aquesta instal·lació serà finançada a càrrec de l’impost de turisme sostenible.

Vint-i-set projectes més per a l’any 2022 a Mallorca, cinc a Eivissa i tres a Menorca

Cal assenyalar que durant l’any 2021 l’IBE va invertir 750.000 euros en sis projectes d’autoconsum compartit d’energia solar fotovoltaica, de dimensions mitjanes, que produiran un total de 460 kW a totes les Illes Balears. Per a l’any 2022, l’IBE té previst posar en marxa un total de 41 projectes, dels quals 27 es troben a Mallorca (12 a Palma i 15 a la Part Forana) i cinc es troben a Eivissa. Amb aquests projectes, es beneficiaran més de 2.000 habitatges i més de 200 empreses. L’IBE té una previsió d’inversió total de 382.500 euros a l’illa d’Eivissa. En el cas de Menorca, l’IBE està en procés de redacció de tres projectes més suplementaris.

Gràcies a aquest tipus d’instal·lació el Govern avança cap a un accés més igualitari a l’energia i cap a la seva democratització, i més en uns moments en què l’emergència energètica és el nostre pa de cada dia. Els autoconsums compartits tenen la vocació de lluita contra el canvi climàtic però també tenen una vocació social, ja que ajudaran a combatre la pobresa energètica a les Illes Balears.

En aquest sentit, s’han instal·lat o s’instal·laran damunt cobertes de centres educatius, aparcaments o solars, i s’obrirà el consum d’aquesta electricitat 100 % verda a consumidors que estiguin ubicats en un radi de 500 metres d’aquestes instal·lacions. Cal apuntar que el vicepresident Yllanes, atesa l’emergència energètica en què ens trobam, ha fet una petició d’ampliació a l’Estat d’aquest radi fins a 2 km i una ampliació il·limitada dins un mateix municipi a territoris no peninsulars, com és el cas de les Illes Balears.

L’IBE ha signat amb cadascun dels ajuntaments convenis de col·laboració a través dels quals se cedirà l’ús dels espais per a la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques i es garantirà el subministrament d’una part del consum a instal·lacions municipals.

Aquest programa té l’objectiu d’expandir-se en els propers anys i arribar a un màxim de municipis. De fet, l’IBE reinvertirà el retorn econòmic d’aquestes instal·lacions per impulsar nous projectes d’autoconsum compartit arreu de les Illes Balears.