LOGO CAIB
Contingut
27 març 2018| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Foto noticia

Es constitueix el nou Consell d’Infància i Família de les Illes Balears

Alumnat i joves menors d’edat passen a formar part d’aquest òrgan de participació i s’augmenta la representació d’entitats
 
La constitució, avui, del Consell d’Infància i Família de les Illes Balears reactiva els òrgans de participació, consulta i diàleg entre les institucions i entitats implicades en matèria d’infància i famílies. El nou Consell d’Infància i Família modifica la composició de l'antic consell i assumeix les funcions de l’Observatori permanent de suport a la família, agrupant en un sol organisme les polítiques d’infància i família i aconseguint així la màxima representació i participació.
 
A banda de ser un òrgan de consulta i proposta, el nou Consell d’Infància i Família s’ha constituït per ser un espai de debat i cooperació entre les institucions i els distints àmbits de la societat per respondre a les problemàtiques actuals i futures en matèria d’infància i família. Per això, s’han incorporat com a membres entitats i col·lectius que no tenien representació en anteriors òrgans. És el cas dels joves menors d’edat, que estrenen participació amb tres representants de l’alumnat al Consell Escolar de les Illes Balears i un representant de cada espai participatiu que tenguin els consells insulars. També s’ha augmentat la representació d’entitats i associacions respecte els anteriors òrgans.
 
En aquesta primera convocatòria del Consell d’Infància i Família de les Illes Balears, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha informat i lliurat l’avantprojecte de la llei de Famílies i l’avantprojecte de la llei d’Infància i Adolescència, així com la Guia metodològica per a l’elaboració dels informes previs d’impacte de les disposicions normatives de la infància i adolescència de les Illes Balears.
 
La composició del  Consell d’Infància i Família de les Illes Balears és multidisciplinària i extensa. Hi tenen representació les conselleries de Serveis Socials i Cooperació, Educació i Universitat, Treball, Comerç i Indústria i Salut, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, l’Institut Balear de la Dona, els quatre consells insulars, l’Ajuntament de Palma, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), el Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals, entitats col·laboradores en matèria d’adopció internacional, associacions d’infància i família, Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes, alumnat del Consell Escolar de les Illes Balears i joves menors d’edat amb representació als òrgans de participació de cada consell insular, la Universitat de les Illes Balears, sindicats i representants dels col·legis oficials d’advocats, psicòlegs, pedagogs, treball social, educació socials, metges i d’infermeria, i la Delegació del Govern de l’Estat a les Illes Balears.