LOGO CAIB
Contingut
12 juliol 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto noticia

El personal de la CAIB rebrà l’increment de l'1,75% a la nòmina de juliol

La Mesa de l’Empleat Públic de la CAIB ha ratificat la disposició inclosa dins dels PGE 2018 per la qual els empleats públics veuran incrementat el seu salari en un 1,75% per enguany. La Mesa està formada per membres de l’Administració que representen a les conselleries d’Hisenda, Educació i Salut, i representants de les sis forces sindicals més representatives en l’àmbit de la funció pública CAIB: UGT, CCOO, STE-I, CSI-F, SIMEBAL i FSES, i en la sessió d’avui ha estat presidida per la consellera Catalina Cladera.

La pujada salarial que s’aplica és de l’1,5% fix per 2018, amb efectes des de dia 1 de gener de 2018, més un variable del 0,25% que s’aplica, a partir del mes de juliol, en funció del compliment del creixement econòmic igual o superior al 3,1 %.

D’aquesta manera, a la nòmina de juliol es farà efectiu el pagament, amb efecte retroactiu, de l’augment de l’1,5% corresponent als mesos des de gener a juliol i també l’increment addicional del 0,25% que s’aplica a partir del mes de juliol, segons indica el mateix acord segellat entre els sindicats majoritaris i el Govern central, que ha entrat en vigor a ran de l’aprovació definitiva dels PGE 2018.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques s’ha mostrat satisfeta amb la mesura per que “va en la línia de recuperació de drets i de millora de la funció pública que defensa el Govern durant tota la legislatura”. “Des del primer minut, aquest Govern està compromès en recuperar tots el drets de la funció pública i millorar els serveis públics”, ha declarat Cladera després de la reunió, a la qual també ha participat el director general de Funció Pública, Pedro J. Jiménez.

Així els acords entre Administració de la Comunitat Autònoma i Sindicats de la funció pública han permès  recuperar i completar el complement de carrera professional, el retorn de la totalitat de la paga extra suprimida en 2012, o la recuperació de la compensació de la baixa per incapacitat transitòria al 100% del salari a partir del cinquè dia, entre d’altres acords.

Cladera ha afirmat que el Govern “disposa dels 26,6 milions d’euros que permeten afrontar aquesta pujada salarial ja que els Pressupostos CAIB 2018 ja comptaven amb una reserva per aquesta finalitat”. De fet, la pujada prevista en l’acord del passat 9 de març inclou una previsió de pujades a tres anys, entre 2018 i 2020, i que ha de servir per que “els empleats públics puguin recuperar una part del poder adquisitiu perdut durant els anys en que els seus salaris s’han mantingut congelats o retallats”.

L’increment salarial de 2018  s’afegeix a la pujada de l’1% aplicada en 2017, i com en aquella ocasió, s’aplicarà a totes i tots els treballadors públics que depenen de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de serveis generals, de salut, d’educació incloent la concertada, i a les empreses i ens del sector públic instrumental.

La consellera també ha destacat “l’aposta ferma” del Govern “per l’estabilitat de l’ocupació pública”, amb la convocatòria d’oposicions a tots els àmbits de la funció pública, i el compromís de “reduir la temporalitat” per tal de rebaixar al 8% la taxa de personal interí de l’Administració autonòmica. “A la Mesa s’ha vist el compromís de tots, Govern i sindicats, de seguir avançant en la millorar els serveis públics”, ha afegit Cladera.