LOGO CAIB
16 abril 2018Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Foto de noticia

Tercera edició del Document del mes a l'Arxiu del Regne de Mallorca

La tercera edició d’El document del mes tindrà lloc el pròxim dijous, a les 18 h, a l’Arxiu del Regne de Mallorca. En aquest ocasió, el document triat és la Carta de Franquesa (1 de març de 1230), atorgada per Jaume I als nous pobladors de Mallorca.
Amb aquesta activitat, organitzada per l’Arxiu del Regne i impulsada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, es pretén donar a conèixer els principals documents conservats en aquesta Institució i complir així el compromís de difondre entre la ciutadania el patrimoni documental de les nostres illes.

Entre 1229 i 1287, es va desenvolupar el cicle de la Conquesta de les Illes Balears. Madina Mayurqa va caure el 31 de desembre de 1229, i la resta de Mallorca només es va sotmetre completament el 1232. A principis de l'any 1230, Jaume I, intitulat ja “rex Maioricarum”, atorgà als nous pobladors de l'illa la Carta de Franquesa (1 de març de l230), vertader document fundacional del nou regne de Mallorca.

Aquesta carta s'inscriu en una llarga successió d'actes jurídics similars, emesos a Catalunya des de l’any 1148, que tenien per objecte estimular l'assentament de pobladors als territoris conquerits als musulmans. En aquest sentit, en la carta mallorquina s’estableix, d'una forma manifesta, el principi de la llibertat personal dels pobladors. 

La Carta de Franquesa conté importants disposicions en aspectes polítics, de propietat i llibertat en la transmissió dels béns i de supressió de la feixuga malla de drets i gabelles arbitraris que gravaven, en àmplies zones de Catalunya, les economies camperoles.
En matèria de justícia, s’estableix el paper del rei com a garant d’un sistema amb dos jutges ordinaris: el batle i el veguer, i la protecció dels drets individuals en el tema de la retenció sense judici previ; així doncs, queden desterrats els denominats mals usos senyorials.

El document del mes és una activitat amb assistència lliure, que es fa a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, un dijous de cada mes, a les 18 h. Posteriorment, els assistents poden fer una visita guiada a les instal·lacions del centre.
Les persones interessades a participar en aquesta activitat, que té una durada aproximada d’una hora, s’hi poden inscriure enviant un missatge electrònic a arm@arxregne.caib.es o telefonant al 971 17 73 57. Les places són limitades.