LOGO CAIB
Contingut
21 desembre 2017| <9ªL> Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Foto de noticia

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, durant la seva intervenció en el debat parlamentari del Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 ha avançat, aquest dijous, el Pla d’Actuacions d'intervencions de fosses per a l’any que ve, aprovat per la Comissió Tècnica de Persones Desaparegudes i Fosses, depenent de la Conselleria, el passat 13 de desembre de 2017.

El Pla d'Actuació 2018 inclou la segona fase de l'exhumació de la fossa de Porreres i, a més, la intervenció de les següents fosses que seguiran l'ordre de prelació que es mostra a continuació:
 1. Fossa de Montuïri.
 2. Pou de Son Lluís (Porreres) / Pou de s’Àguila (Llucmajor).
 3. Fossa de Sencelles.
 4. Fossa de Calvià.
 5. Fossa de Marratxí.
 6. Fossa de ses Figueretes o del Cementiri Vell (Eivissa).
 7. Fossa d’Alaró.
 8. Fossa de Llucmajor.
 9. Fossa de Santa Maria.
 10. Fossa de Deià.
Així mateix, i de forma paral·lela, en el Pla d'Actuació s’inclouran els certificats de viabilitat de les fosses de Manacor i de la fossa de Bunyola.

Per tal d'establir el calendari d'intervencions de les fosses que formen part del Pla d’Actuació 2018, com ja es va fer amb el del 2017 i d’acord amb criteris acordats per la Comissió Tècnica en la reunió del 26 d’abril de 2017, es va realitzar una revisió dels mateixos:
 • Existència de certificació de viabilitat d'exhumació o que es consideri viable en el Mapa de Fosses.
 • Existència de petició per part de familiars de primera generació vius, i si no n’hi ha, de segona generació.
 • Existència de petició per part de l'Ajuntament o representants municipals afectats (sigui per trobar-se la fossa en el seu municipi o per tenir veïnats del seu municipi en altres fosses), així com peticions d’entitats o col·lectius de víctimes.