LOGO CAIB
7 desembre 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto de noticia

El Pla contra la precarietat beneficia 556 treballadors de l'illa de Formentera

El Pla de lluita contra la precarietat en el treball, impulsat per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb la coordinació de la Direcció Provincial d’Inspecció de Treball, ha permès que aquest estiu 6.151 treballadors hagin vist millorades les seves condicions laborals, 536 dels quals s’han produït a Formentera, tant per la conversió dels seus contractes temporals a indefinits, com per l’ampliació de les jornades i les noves altes amb contracte indefinit. Aquesta xifra suposa un augment del 40% respecte a les dades obtingudes el 2016 a Formentera.

Així mateix, durant les tres campanyes en les que s'ha implementat el Pla de Lluita contra la precarietat en el treball més de 16.200 treballadors a les Illes han vist millorades les seves condicions laborals, que en el cas de Formentera són 1.096; l’increment de beneficiaris entre 2015 i 2017 ha estat dun 129%.
 
La comparativa és encara més elevada a nivell balear si s’exposen els resultats d’anys anteriors en què no hi havia Pla de Lluita contra la precarietat. D’aquesta manera, els resultats del Pla el 2017 mostren un increment de les millores contractuals del 255% respecte a dades de 2014.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela,  ha presentat els resultats del Pla, juntament amb la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro i la consellera de Turisme, Mobilitat i Comerç del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer. Negueruela ha agraït la col·laboració i actuació conjunta entre la Inspecció de Treball i la Seguretat Social (ITSS), “que ha fet possible la posada en marxa del Pla de Lluita contra la precarietat en el treball”, així com la feina duta a terme pel SOIB a través de la Unitat de Seguiment de Qualitat de l'Ocupació. El conseller també ha posat en valor l’eficàcia demostrada per la planificació inspectora, fet que permet seguir treballant en futures edicions del pla de lluita, coordinadament amb la ITSS.

Contractes temporals: 536 transformacions a Formentera

Durant els mesos de juliol i agost, 32 inspectors de treball han estat vigilant les condicions laborals a totes les Illes. Com a resultats directes de la campanya, s’han investigat 9.563 contractes dels quals 4.021, més d’una tercera part (un 42%), estaven a frau de llei i s’han transformats en indefinits. En el cas de Formentera, els 2 inspectors desplaçats a l’illa han transformat en indefinits un total 536 contractes, un 48% més que l’any anterior.

Des 2015 fins ara, l'increment dels contractes investigats a les Illes ha estat del 19,4%, el que ha donat com a resultat un 102,3% més de transformacions de contractes a indefinit (9.389).

20 ampliacions de jornada

Pel que fa a la parcialitat, enguany s’han revisat 2.811 contractes, dels quals 294 (un 10,5%) han experimentat una ampliació de jornada. A Formentera, el número d’ampliacions ha estat de 20, front els 37 de 2016, el que suposa una reducció del 85%.

Economia submergida

Així mateix, el Pla de Lluita també ha permès detectar situacions d'economia submergida. En aquest sentit ha explicat que l'activitat inspectora en aquesta campanya ha permès aflorar fins a 64 casos de persones que estaven treballant sense contracte i que han hagut de ser donades d'alta a la Seguretat Social.

Canvi de tendència en el mercat de treball a Balears

Negueruela ha destacat que ja és evident un canvi de tendència en el comportament del mercat de treball de la comunitat, d'acord amb les dades d'afiliació de la TGSS corresponents al tercer trimestre d'aquest any. D'aquesta manera, a les Illes Balears s'observa que en els nous contractes de 2017 l'ocupació indefinida (15.594) ja supera la temporal (11.858). Així mateix, les dades mostren que la contractació a temps complet s'ha intensificat en els últims anys, en detriment del parcial, que el 2017 és gairebé inapreciable: 129 llocs de treball a temps parcial enfront de 27.223 nous llocs de treball a temps complet.

Procediments sancionadors

També com a resultat de l'activitat inspectora, entre els mesos de juliol i agost s'han iniciat un total de 81 expedients a Balears, amb una proposta de sanció de 270.000 euros, dels quals 120.976 euros corresponen a infraccions d’economia irregular, 39.175 euros tenen a veure amb matèries laborals, 79.594 corresponen a deutes amb la seguretat Social i 34.255 euros responen a sancions per obstrucció a la inspecció laboral.  

Negueruela ha conclòs que si bé l’actuació inspectora ha demostrat la seva efectivitat, ara es fa necessari que “des del Ministeri s’ajusti la legislació” a fi d’endurir el règim de sancions per als incompliments, i es disminueixin així els contractes en frau de llei.

L'actuació dels inspectors ha permès recuperar 71.288 euros cotitzacions a la Seguretat Social.