LOGO CAIB
12 febrer 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Foto de noticia

El Parc Natural de Mondragó recupera elements etnològics

A principis de gener de 2018 han finalitzat les actuacions incloses en el «Projecte de condicionament dels elements etnològics d’interès interpretatiu associats a l’itinerari de s’Hort d’en Metge», finançat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a través del Programa de Desenvolupament Rural (PDR).
 
Aquest projecte s’ha executat amb l’objectiu de restaurar els elements etnològics situats al costat de l’itinerari interpretatiu de s’Hort d’en Metge, darrere la platja de s’Amarador, en el Parc Natural de Mondragó, per tal de complementar l’oferta cultural de l’espai natural i ser un element significatiu de cara a la funció didàctica.
 
La finca pública de s’Hort d’en Metge compta amb un ric patrimoni etnològic, mostra de les activitats tradicionals que es feien en aquest indret. S’hi troben elements d’origen antròpic amb interès etnològic i cultural, com són barraques de pedra, sínies, safareigs i altres infraestructures hidràuliques. Aquests elements estan integrats en el paisatge, contribueixen a enriquir-lo i constitueixen un important recurs educatiu durant les visites escolars que es duen a terme al Parc Natural.
 
Les tasques han consistit a restaurar una caseta emprada antigament pels animals, sanejar i aixecar més 80 m2 de paret seca, i recuperar una antiga canal que portava l’aigua des de la sínia fins a l’hort, així com també el coll del pou que hi ha al costat de la caseta.
 
El pressupost total per a l’execució d’aquest projecte ha estat de 33.500 euros. Les obres de recuperació de la canalització hidràulica s’han executat amb mitjans propis de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a través de l’empresa pública Institut Balear de la Natura (IBANAT), mentre que per a les obres de reparació de la paret seca i de reposició de la coberta de la caseta s’han contractat serveis externs.
 
Amb l’execució d’aquest projecte s’ha aconseguit conservar i posar en valor el patrimoni cultural del Parc Natural de Mondragó. Així mateix, a partir d’ara serà una eina que permetrà conscienciar els visitants de la importància de conservar el nostre patrimoni.